PC-info

Tema: Flere nyttige nettsteder - mer nyttig programvare

10.januar 2015: oppdatert med tillegg

 

 

PC-INFO 2015

 

 

PC-info er en fortsettelse av PC-gull med hovedvekt på nyttig informasjon, sammenhenger og løsninger i PC-teknisk sammenheng og med linker til god og nyttig programvare.

 

Først helt kort litt om starten på PC-eventyret. Dernest om dagens kilder for nyttig informasjon, et utvalg av bra maskinvarerettet programvare, programvare for mer omfattende vedlikehold og avslutningsvis noe info om ulike PC-tekniske temaer.

 

Maskinvare + programvare = datamaskin. Det er oppskriften som har blitt en utrolig suksess. Like viktig er begge de to komponentene. Uten en mikroprosessor, ingen hjemmePC, intet nettbrett, smarttelefon eller alt det andre av dagligdagse smarte innretninger vi nå tar for dagligdags. Uten programvare, ingen ting som kan styre disse innretningene til å gjøre noe som helst. En fantastisk samkjøring i realiteten.

 

Vi trenger å ha oversikt over og kontroll på den maskinvare vi har. Vi trenger god programvare og det er utrolig hvor mye som finnes på den fronten. Kontroll på maskinvare går på å se hva en har, se hva det kan yte, se på feilmeldinger, løse feilsituasjoner. Kontroll på programvare går på oppdateringer, jevnlig søk etter bedre og mer nyttig programvare for det behov en måtte ha. Noe rundt alt dette har blitt til PC-info, en fortsettelse av PC-gull.

 

 

Kort innholdsfortegnelse

 

Et kort historisk tilbakeblikk 

 

Tidlige datapublikasjoner

 

Dagens aktuelle PC-tidsskrifter, en personlig vurdering

 

Nettsteder med aktuell PC-informasjon og omtale av programvare

 

Nettsteder med kommersiell programvare, gratis eller til redusert pris

 

Bra maskinvare-rettet programvare :

-          Programmer som viser alt som kjører i en PC

-          Programmer som gir oversikt over PC maskinvare og programvare

-          Programmer for PC testing, benchmarking

-          Programmer for harddisk/SSD-oppsett

-          Kontroll og testing av disker, HDD, SSD og minnepinner

-          Testing av CD/DVD enheter og media

-          Kalibrering og testing av PC skjermer

-          Måling av hvor raskt nettsamband du har

 

Programvare for mer omfattende PC vedlikehold

-          Windows Systemfilkontroll

-          Alternative verktøypakker

-          Programvare for oppgavebehandling

 

Litt om litt ulike temaer :

-          Tema: Snarvei til stor Kontrollpanel meny

-          Tema: Epost begreper : Webmail, epost klienter, POP3, IMAP

-          Tema: Om partisjonering, MBR, GPT og filsystemer

-          Tema: Litt mer om MBR og GPT

-          Tema: Registerfiler - best å ikke tukle for mye med ...

-          Tema: Filer - få sett og redigert det en fil inneholder

-          Tema: PCen vil ikke starte - hva betyr feilmeldinger ?

-          Tema: Nyttige hjelpemidler når PCen ikke vil starte Windows

-          Tema: Feilmeldinger som NTLDR og BOOTMGR is missing

-          Tema: PCen stopper med blå skjerm

-          Tema: PCen slår seg av og starter på nytt av seg selv

-          Tema: Bli kjent med verktøypakken Sysinternals

-          Tema: How-To Geek School, lær teknologi gratis !

-          Tema: MS-DOS kunnskap gjelder fortsatt

-          Tema: Hurtigkommandoer for mangt og mye i Windows

-          Tema: En samling linker til nyttig info fra howtogeek.com

 

Nettsted som kan hjelpe deg med å fikse ting

Prisjakt – visning av hvor ting er billigst

 

 

Et kort historisk tilbakeblikk

 

Det som nå er teknologi i alle manns eie, startet tidlig på 1980 tallet. Første PC ble lansert av IBM 12.august 1981. Den ble raskt et normgivende konsept basert på Intels 8088 mikroprosessor. Prosessorhastigheten var beskjedne 4,77 MHz, minnestørrelse opp til 256 kB og operativsystem Microsoft PC-DOS 1.0. Til Norge kom denne PCen i 1983. Historien om IBMs PC finnes på

 

http://no.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_Computer

 

Ved siden av dette kom det en rik flora av hjemmedatamaskiner med andre prosessortyper. Disse hadde en blomstringsperiode utover i 1980 årene, men ingen klarte seg i konkurransen med IBMs konsept og kopier av dette fra andre fabrikanter i det lange løp. Mange i min generasjon vil sikkert huske navn som ABC80, Apple II, Commodore 64, Atari ST, Sinclair ZX Spectrum og BBC Micro. Ja, det kom også en norsk utgave, Kontiki som var en klone av Acorns BBC Micro fra England. Disse maskinene gjorde sitt til at mange ble raskt fortrolig med ny datateknologi.

 

Fortsatt er det betegnelser i dagens PCer som har sin opprinnelse i oppbygningen av de første PCene. Fillagring skjedde til å begynne med på en eller to diskettstasjoner med stasjonsbetegnelsene A: og B:. Harddisk som ble introdusert i modellen IBM XT i 1986, fikk da naturlig nok C: som stasjonsnavn, en betegnelse som har blitt beholdt for system-disken i alle PCer senere. Kapasitet beskjedne 10 MB som var stort den gangen !

 

Noen som husker disketter ? På PCer var det først bøyelige plastskiver i papir omslag, 5 1/4” typen. Slike floppy disker rommet 360 kB.  Senere kom de stive plastembalerte 3 ½” typene på 720 KB og “hele” 1,44 MB. Bra med lagerplass den gangen, men langt fra nok til å kunne lagre et eneste bilde fra et helt vanlig digitalt kamera i dag. Men tekstlagring holdt det for. Nå fås neppe minnepinner på mindre enn 4 GB, 4 000 MB, og harddisker på hele 6 TB, 6 000 000 MB til PCer er i butikken. Snakk om utvikling.

 

Har noen lurt på betegnelsen x86 i mappenavn som på C:\ Programfiler (x86)? Jo, det går på at der ligger det filer med 32 bit programvare og med instruksjonssett arkitektur kalt «x86» som ble introdusert i Intels prosessor 8086 i 1978. Den har senere blitt brukt med alle etterfølgende prosessortyper for PCer fra Intel og AMD. Mer om dette på

 

http://www.no.wikipedia.org/wiki/x86-arkitektur

 

Klikker du der på English i venstre spalte, finner du langt, langt mer å lese på engelsk.

 

Selv jobbet jeg med bl.a. undervisning i datateknologi da PCer ble tatt i bruk utover på 1980 tallet. Utviklingen var rivende og svært interessant. Mikroprosessorer og programmering av slike var noe av hverdagen. En del egenprodusert skriftlig kursmateriale fra den gangen har jeg tatt vare på. Tilgang til dette ligger nå under menyvalget Mikroteknologi her på hjemmesiden min. I innholdet inngår en detaljert beskrivelse av en 8 bit type mikroprosessor, Intel 8080, som var en industristandard i sin tid, med eksempler på programmering i maskinkode og assemblykode. Nå for tiden går programmering nesten utelukkende i et eller annet høynivå språk, men det er først når en går ned på det som skjer i minste detalj, ja på bit-nivå, at en forstår hvorledes det hele er lagt opp og foregår, noe dette kursmaterialet tar for seg.

 

 

Tidlige data publikasjoner

 

Datatid var Norges første regulære datatidsskrift. Det utkom månedlig fra januar 1979 og hadde sin storhetstid på 1980 tallet.  I desember 2000 var det slutt, etter oppkjøp av det amerikanske mediekonsernet IDG.  Dets liv og skjebne er beskrevet på

 

http://www.digi.no/52675/tidsskriftet-datatid-legges-ned-for-godt

 

Computerworld dukket opp i 1983 og lever fortsatt som ukentlig it-avis. Bak dette står firmaet Computer Communications AS som også utgir PC World, MacWord og IT-bransjen. Det har sterke bånd til IDG, International Data Group, som skal være verdens største forlagshus for IT-relaterte publikasjoner. Hjemmeside er på

 

http://www.cw.no

 

PC World i Norgehadde sin første utgave i november/desember 1984. Det er fortsatt et fullt oppegående datatidsskrift med 11 utgivelser i året, interessant innhold, nyhetsstoff, tester, guider og brukertips.  Hjemmeside

 

http://www.cw.no/pcworld

 

Siste trykte utgave av det amerikanske PC World ble august-utgaven 2013 etter 30 års publisering. Nå lever det videre kun digitalt på

 

http://www.pcworld.com

 

Det er lokale IDG tilknyttede redaksjoner i mange land som fortsatt utgir trykte datatidsskrifter under andre navn enn PC World, så som PC Advisor i England og PC Welt i Tyskland. Nettstedene deres er det verdt å holde øye med, 

 

http://www.pcadvisor.co.uk og

 

http://www.pcwelt.de 

 

Selv abonnerer jeg på daglige nyhetsbrev fra PC Advisor, «Today’s Top Stories» og finner mye av interesse der.

 

Det amerikanske PC Magazine var blant de ledende på området. Første utgave kom i 1982 men så siste papirutgave januar 2009, nå bare i nettutgave på

 

http://www.pcmag.com

 

Samme triste skjebne fikk to engelske PC-magasiner, PCPlus som var der fra 1986 til 2012 og et enda større organ i sin tid, Personal Computer World, PCW, med store tykke utgaver og riktig bra innhold som jeg kjøpte regelmessig i mange år. Det ble uten forvarsel nedlagt sommeren 2009 etter oppstart i 1978. Nettstedene deres er nå overtatt av andre aktører og er av mindre interesse. Et engelsk tidsskrift som fortsatt skal eksistere i papirutgave er PC Pro, nettsted

 

http://www.pcpro.co.uk

 

 

Dagens aktuelle PC-tidsskrifter, en personlig vurdering

 

Bladet PC World er allerede nevnt. Det har innhold primært rettet mot IT-bransjen, bruk av IT-systemer og fokuserer ikke spesielt på bruk av PCer. Et godt, informativt organ på sitt felt, nyhetsstoff, tester, guider og brukertips. Det har 11 utgivelser i året. 1 år koster kr. 1590,- i abonnement.

 

4 andre blader er mer fokusert på PC-bruk. To norske og to svenske som er i salg hos Narvesen er aktuelle på dette området, Komputer for alle, HjemmePC, PC før alla og Dator Magazin. Et dansk blad, Alt om DATA, var å finne tidligere, men er nå bare på nettet under 

 

http://www.altomdata.dk 

 

hvor det ligger en del tester og teknisk info.

 

”Komputer for alle”

 

Det hevder å være Norges beste PC-blad. Det er undertegnede faktisk enig i. Det er et blad alle PC-interesserte bør kjenne til og vurdere et abonnement på.  Jeg har hatt det i postkassen i mange år og finner det alltid nyttig og interessant, hele 18 utgaver i året, hver med 84 sider, 100% relevant innhold. Årsabonnement kr. 749,- dvs. kr. 41,60,- pr. nr., kr. 79,90 i løssalg. Utgiver Bonnier.

 

Gode praktiske programvaregjennomganger, gode guider. Med hvert nummer følger det med en CD med et godt utvalg av nyttig programvare. Imøteser med interesse hvert nytt nummer. Min vurdering : Må ha. Nettadresse 

 

http://www.komputer.no

 

Innholdet på medfølgende godt fylte CD vurderer jeg som høyst relevant for «Norges beste PC-blad». Verdt å legge merke til er det at et abonnement på ”Komputer for alle” også gir tilgang til en helt gratis personlig hjemmeside som det er ytterst enkelt å etablere og bruke. Nettadressen blir da av formen 

 

http://www.personlig-navn.123hjemmeside.no

 

Via bladets hjemmeside på

 

http://www.123hjemmeside.no

 

kan en få skaffet seg et mer personlig nettsted med et valgbart personlig .net navn, relativt rimelig. Det er slik denne min hjemmeside har blitt etablert, svært enkelt. Nærmere om dette fine tilbudet på

 

http://www.komputer.no/ekstra/din-hjemmeside/din-egen-hjemmeside

 

 

”HjemmePC”

 

Det påstår på omslaget å være Norges største PC-blad. Det kan bare ikke gjelde PC-relatert innhold. Mange kan nok synes det er et OK tidsskrift, men smaken er jo forskjellig, og for meg er det på langt nær så nyttig og interessant som Komputer for alle. HjemmePC utkommer med 92 sider 14 ganger i året. Årsabonnement kr. 849,- dvs. kr. 60,- pr. nr., kr. 89,00 i løssalg. Utgiver Egmont Publishing.

 

Gratis programvare er plassert på nettstedet deres, tilgjengelig for nedlasting med passord i bladet. Utvalg og kvalitet på dette oppleves over tid som middelmådig og ikke noe i nærheten av det gjennomgående nyttige som følger med på godt fylte CDer vedlagt hvert nr. av Komputer for alle.

 

HjemmePC bladet har mistet det PC-fokuset det en gang hadde, og en god del av innholdet dreier seg nå om helt andre ting enn det bladnavnet angir. Omtale av Lyd, TV og fotoutstyr produkter hører hjemme i andre tidsskrifter og er mye bedre der. Litt for alle interesser er nok målet. Spill-stoff er tydeligvis obligatorisk. Omtalen av nye nettbrett og smartmobiler er av interesse, men Kjøpeguiden i hvert nr.. er lite dekkende og har ytterst knappe produktvurderinger. Min vurdering : HjemmePC kan godt unnværes.

 

Nettadresse: http://www.hjemmepc.no

 

 

”PC för alla”

 

«Före, under och efter ditt teknikköp» Ja, det stemmer godt. Et svensk tidsskrift på samme gode nivå som Komputer For Alle, vel verdt prisen etter min mening, kr. 79,- hos Narvesen, 12 nr. i året, 84 sider. Informativt og holder seg til relevant PC- og nettbrett-info. Gode saklige artikler, gode guider også for ting på nettet, masse bra gratis programvare på nettstedet. Min vurdering : Nyttig lesning.

 

http://www.laddaner.nu 

 

Tidligere lå det med en CD i hvert nr., nå kommer en godt fylt DVD fire ganger i året. Meget bra innhold også der. Synd det er dyrt å abonnere på, langt billigere i løssalg hos Narvesen. Nettsted :

 

http://www.pcforalla.se

 

 

”Dator Magazin”

 

Dette er et gjennomført utmerket, solid svensk tidsskrift med et klart mer profesjonelt tilsnitt enn de tre foregående. 14 utgaver i året, vanlig pris kr. 90,- for 100 sider hos Narvesen.

 

Dator dekker meget bra områdene aktuell PC- og IT-teknikk. Grundige artikler om ny variert teknologi i hvert nummer. Også meget bra tester og utførlig omtale av mye forskjellig hardware. Mye om moderne programmeringsspråk og egne sider for Linux-interesserte i hver utgave. Mange sider med svar på PC-problemer og programtips. Tilgang til gratis nedlasting av et godt kommersielt PC-program i hvert nr.. Programvarebank på nettet med mye innhold, tilgjengelig etter gratis registrering av eget navn og epostadresse.

 

Min vurdering : Absolutt verdt prisen for de som vil se gode nye og aktuelle produkt-vurderinger og trenge dypere inn i den nyeste data-teknologi.  Nettadresse:

 

http://www.datormagazin.se

 

 

Nettsteder med aktuell PC-informasjon og omtale av programvare

 

Velkjente norske nettsteder er

 

http://www.dinside.no/data

http://www.hardware.no

http://www.tek.no

 

http://www.cw.no og http://www.cw.no/pcworld er allerede nevnt

 

Nyttig svensk PC-relatert informasjon fås fra First Publishing Group, via

 

http://www.fpgroup.se/prenumerationer/nyhetsbrev.asp

 

Anbefaler gratis abonnement (prenumerasjon) på : Allt om Windows, WindowsNytt og Program

 

En svært informativ svensk IT-blogg må nevnes, den til Tommy K. Johansson. Den ligger på

 

http://blogg.tkj.se

 

Se på alt som ligger der av info i menyene under topplinjen : Bloggskolan, Ladda ner programmer, IT-länkar, Antivirus, Köpa datorer og Guider!

 

Under Ladda ner programmer finner du omtale av og linker til et stort antall bra og nyttige gratisprogrammer. Under Antivirus, se gode artikler under overskriftene: 11 bedrägerier på Internett, så skyddar du dig - Skydda dig mot bedrägerier på Facebook - Så lurar bedragare till sig pengar online.

 

Tommy var redaktør av et meget godt svensk PC-blad som het Allt om PC, senere kalt Allt om PC & Teknik. I 2011 gikk det inn i PC för alla. Du kan melde deg på for å motta hans gratis svært informative nyhetsbrev i epost ved å gå inn på 

 

http://www.blogg.tkj.se/nyhetsbrev

 

 

Over til England og info derfra.

 

Et nettsted som jeg finner tillitsvekkende og som har aktuell info om PC/nettbrett og smarttelefoner med mange nyttige vurderinger, er det tidligere nevnte engelske nettstedet

 

http://www.pcadvisor.co.uk   «Expert advice you can trust»

 

Derfra kan du få dagsaktuelle Nyhetsbrev ved å gå til feltet på hovedsiden  ”Sign on to our free email newsletters”. Videre kan du laste ned programvare fra

 

http://www.pcadvisor.co.uk/downloads

 

”Download the best software. Search for the latest downloads, shareware, freeware, trials for Windows” sortert etter Most popular/Latest/Highest Rating.  MyWOT: Excellent

 

På dette nettstedet ligger det også mengder av gode råd om alle slags PC-spørsmål og problemer. Se en lang, lang kronologisk oversikt som går helt tilbake til mars 2011, inneholdende i alt over 2600 Tutorials på

 

http://www.pcadvisor.co.uk/how-to/windows

 

 

Nå til nettsteder i  USA jeg kan anbefale en titt på:

 

http://askleo.com

 

er en kilde til mye nyttig informasjon. Denne Leo A. Notenboom er en tidligere programvareutvikler hos Microsoft som på eldre dager deler sin viten om mangt og mye med oss andre. Se f.eks. på menyvalget All articles…. .  Abonnerer du på hans ukentlige nyhetsbrev, får du også gratis til nedlasting hans fine rapport “10 Reasons Your Computer is Slow (and what to do about it).”

 

http://www.tomsguide.com

 

Masse info der om Apps, Software. Internet, Android, Windows for å nevne bare noe. Mye ”Best of”  på programvareområdet, også gratis sådan. Ruller du hovedsiden helt ned, kommer du til «Subscribe to our weekly newsletter» - om du har plass til mer i innboksen din!

 

Et navnebeslektet nettsted er

 

http://www.tomshardware.com

 

Der finnes masser av info om aktuell PC hardware. Nok et nettsted høyt oppe på min liste over steder verdt å besøke er:

 

http://www.computerhope.com

 

Se for eksempel på

 

http://www.computerhope.com/tips    og   http://www.computerhope.com/jargon

 

Et godt og svært omfattende oppslagsverk for mangt og mye som har med PCer og PC-teknikk å gjøre finnes på:

 

http://www.computerhope.com/sindex.htm

 

Legg merke til disse valgene på menylinjen øverst oppe på denne nettsiden: Free help, Tips, Dictionary, Links. Her kan du komme til mengder av informasjon som kan komme til nytte i en eller annen sammenheng. Et oppslagsverk jeg stadig har nytte av.

 

Og så, ikke minst, et nettsted med mengder av praktiske tips for løsning av feilsituasjoner og råd om tiltak før feil inntreffer. Dertil linker til det meste på:

 

http://www.pcsupport.about.com

 

Dette er en skattkiste for råd og dåd. Et sted å gå til når en skal fikse en feil. 4 hovedavsnitt: PC support, Fix a Problem, Maintain Your PC og Tips & Tricks. Alt delt opp i nyttige temaer, svært lærerikt! Nærmest et komplett oppslagsverk i problemløsning og aktuelle verktøy i den forbindelse. Her finner du svar og bra hjelp for mye. Ja, gå inn på disse kategoriene og se alt som ligger der.

 

Felles for alle nettstedene i dette avsnittet er myWOT-vurdering Excellent. myWOT kommer jeg tilbake til litt senere. Sistnevnte nettsted får samstemt god brukeromtale. En slik: «one of the most useful site I’ve read. Excellent support for PC».

 

OBS: Nettstedet er uheldigvis belemret med annonser for ditt og datt og falske advarsler av type, «Viktig melding: PC-ytelsen er dårlig. Fiks det nå».  Det har ingen ting med ytelsen på din PC å gjøre!  Det er betalte annonser som alle får … .

 

Neste nettsted jeg vil nevne er et som også har mengder av PC-informasjon, dertil mengder av nedlastbare filer i ulike kategorier, også et nettsted med Excellent hos myWOT med fine User reviews der:

 

http://www.techspot.com

 

Noen hovedoverskrifter til temaer som jeg har hatt nytte av å se på: Reviews, Guides, Downloads, Drivers, Extra.  Under Reviews mye info om aktuell hardware, under Guides mye info om Windows og både annen hardware og software ellers. Videre under Downloads mengder av programvare i ulike kategorier ordnet etter registreringsdato: Editors choice, Most popular, AudioVideo, Internet Tools, Gaming, File Management, Security, System info og Utilities. Her kan du finne mye å se på.

 

Enda et sted du kan bli mer klok på er:

 

http://www.tech-faq.com

 

Se menyer til høyre på åpningssiden: MAIN MENU og REFERENCE. Under hvert tema der ligger det lange undermenyer, enormt mye til sammen. En kan bli sittende i timevis med studier der.

 

Det nettstedet jeg har henvist til en lang rekke ganger i dette opuset er jo

 

http://www.howtogeek.com

 

Klikk på Subscribe for daglige «How-to Geek Newsletter» som jeg finner både nyttige og morsomme. Daglig med ”Did You know”, Today’s Tech Term og Geek Comic.

 

Stadig vekk gode tips og råd om veldig mange forskjellige ting ITmessig, svært oppdatert og aktuelt. Det gir besøkende ”help, tutorials, tips and how-to guides for Windows og Linux. For Geeks – By Geeks står det.

 

En geek er en person som har uvanlig stor interesse for et eller annet fagfelt, noe i retning av å være en nerd på norsk. Det skal noe til for å være rettmessig kvalifisert for betegnelsen geek. Du kan jo for moro skyld lese om ”How to become a geek” på nettstedet

 

http://www.wikihow.com/Become-a-geek

 

Linker til en lang rekke artikler som har interessert meg på dette how-to geek-nettstedet har jeg laget en samling av som du kan se på slutten av dette PC-info.

 

Over til et annet «geek» nettsted: Tips og opplysninger om mangt og mye innen software, hardware, nettverk og elektronikk ligger nemlig også på

 

http://www.geeks.com/techtips/default.asp

 

Se under Tech-tips hardware, Tech-tips Electronics, Tech-tips Networking, Tech-tips Software.

 

En samlet oversikt over alt innhold 2004-2012 i html og pdf form ligger på

 

http://www.geeks.com/techtips/techtip-viewall.asp

 

http://www.geeks.com var en nettbutikk som ble nedlagt i 2012, men under techtips ligger det fortsatt svært mye nyttig informasjon, opplysninger om mangt og mye, enkelt og greit forklart. Nå sist leste jeg ”Video Format Guide”, en utredning om filformater og fil container formater, mpeg, avi, wmv, asf, swf, mov osv.. på

 

http://www.geeks.com/techtips/2009/techtips-15MAR09.htm

 

Når det gjelder vurderinger av gratis programvare er et nettsted verdt å studere dette:

 

http://www.techsupportalert.com

 

Det bærer navnet Gizmos Freeware Reviews, og skal angivelig ha Best Freeware-Lists innenfor en rekke programvarekategorier. Der et stort utvalg av ulik PC-teknisk programvare Nettstedet har gode men ikke svært omfattende oversikter. Ikke helt oppdatert på alt. MyWOT: Excellent.

 

Det nettstedet jeg har funnet med de mest grundige og mest omfattende vurderinger av gratis programvare så langt er dette:

 

http://www.dottech.org

 

Dette sier de om seg selv: Here on dotTech, we like helping people. Call us weird but we get a warm, fuzzy feeling whenever someone is able to benefit from our website. myWOT vurdering : Excellent, intet negativt i mange omtaler av dette nettstedet.

 

På en menylinje nest øverst ligger tilgang til disse to svært nyttige oversiktene: "Best Free Windows Software" og "Best Free Android Apps". Dette er gullgruver med hensyn til solide vurderinger av aktuell gratis programvare, rangert på en objektiv, upartisk måte, ser det ut til for meg.


Under "Best Free Windows Software" ni programvare kategorier : Cleaning and Maintenance, Communication, Files & Documents, Work & Productivity, PDF Tools, Privacy and Security, Multimedia, Network/Internet Tools, Miscellaneous. Svært mye innhold her. Dette ligger på

 

http://www.dottech.org/best-free-windows-software

 

Tilsvarende for Android baserte enheter, nettbrett og smarttelefoner, bra gratis apper med omtaler finnes på

 

http://www.dottech.org/22300/best-free-android-apps

 

Nok et nettsted med en mange gode oversikter og inngående vurderinger av gratis programvare er dette:

 

http://www.freewaregenius.com

 

Det virker også seriøst og upartisk på meg. Excellent WOT vurdering

 

PC Magazine var i mange år et ledende organ og tidsskrift for PC-info.  Nå er konkurranse på dette området svært stor, men fortsatt er det liv i nettstedet

 

http://www.pcmag.com

 

På nettsiden 

 

http://www.pcmag.com/reviews/software 

 

finnes diverse oversikter men ikke helt oppdaterte faktisk. På

 

http://www.pcmag.com/downloads 

 

ligger mange av PCMags egne Utilities som kan kjøpes enkeltvis for $7,99 pr. stk, eller alt $19,99 pr. år.  Noen av disse som jeg har funnet nyttige:

 

DiskAction 3: What’s using your hard drive,

Dupeless 3: Track down duplicates and recover valuable drive space,

StartUp Cop Pro 6: Control Windows startup, WAM: Move programs from one drive to another What’s going on? 2: A one-stop spot for vital system stats

 

Avslutningsvis vil jeg nevne et nettsted som vurderer og sammenligner kommersiell programvare. Men OBS : Mange innlegg på myWOT om at dette nettstedet er “biased”, sterkt påvirket av kommersielle interesser slik at gode omtaler og fin rangplassering er/kan det være betalt for. Uansett dette har jeg funnet mye nyttig info om ulik kommersiell programvare nettopp der. Det dreier seg om :

 

http://www.software.toptenreviews.com

 

Er du på jakt etter info om det nyeste på hardwaresiden, så kan jeg anbefale en titt på dette nettstedet:

 

http://www.anandtech.com

 

Der under PC-components finner du mengder av info om alle slags moderne PC-komponenter. Under Smartphones & Tablets vurderinger av det siste i markedet, f.eks. nå den nyeste Samsung Galaxy S 5. På et nettsted som dette kan en bli sittende å lese i timevis.

 

Ikke å forglemme da det gode norske nettstedet for maskinvare-vurderinger

 

http://www.hardware.no

 

 

Nettsteder med kommersiell programvare,

gratis eller til sterkt redusert pris

 

Et nettsted med daglige gratistilbud utenom det vanlige :

 

http://www.giveawayoftheday.com

 

Hver dag legges det der ut en kommersiell programvare for gratis nedlasting i 24 timer. Opp til mange titalls tilbakemeldinger med synspunkter på dagens tilbud publiseres hver dag. Mange av disse tilbakemeldingene inneholder opplysninger om alternativ gratis programvare, ofte klart bedre sådan. Svært informativt. Over tid har jeg skaffet meg mange svært bra saker gratis derfra og på råd derfra. En kan lett følge med på hva som dukker opp ved å abonnere på epost melding om dagens tilbud.

 

Så er det nettsteder som tilbyr kommersiell programvare til nedsatt pris, 30 % til 100%,  en bestemt dag eller over en kortere periode. Av og til kan det gjøres riktige kupp på disse stedene :

 

http://www.sharewareonsale.com

 

http://www.glarysoft.com

 

http://www.bitsdujour.com

 

På alle de her nevnte nettstedene kan en melde seg på for å få info i epost om dagens tilbud. På sistnevnte kan en også melde seg på for å få epost-varsel om når en forhåndsannonsert prisredusert programvare dukker opp til salg.

 

 

Bra maskinvarerettet programvare

 

Programvare som viser alt som kjører i en PC

 

Best til dette mener mange at dette programmet er :

 

AutoRuns

 

Det tilhører programsamlingen Sysinternals som Microsoft nå står bak. Gratis på

 

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902.aspx

 

En blir storlig overrasket av alt det dette programmet påviser, ja et mylder av ting som griper inn i hverandre og foregår tilsynelatende samtidig i en PC. Da forstår en bedre at operativsystemet driver storstilt multitasking. Heldigvis kan oppføringer sorteres ut fra valg på menylinjen. Også til stor hjelp at en kan velge Hide Microsoft Entries etterfulgt av Rescan under Filter Options. Da vises kun det som henger sammen med tredjeparts programvare.

 

En annen gratis programvare som ikke har fått noen fornyelse på et par år men som fungerer også i Windows 8 er What’s Running som du finner på

 

http://www.whatsrunning.net

 

Der finner du også en liste med navn over de mest aktuelle prosessene i en PC. Det er bare å klikke på navnene for å få utfyllende opplysninger.

 

  

Programmer som gir oversikt over PC maskinvare og programvare

 

Et bra gratis program for dette er

 

Belarc Advisor – “Free Personal PC Audit” som finnes på

 

http://www.belarc.com/free_download.html

 

Installasjon av dette programmet skal ikke medføre noen register- endringer i PCen og det er ikke noe uønsket ekstra som følger med ved nedlastingen. Visning på skjermen dekker hele skjermbredden, til å begynne vel tettpakket, men den inneholder også mye info. Installert programvare vises spesielt bra, med versjonsnummer og mange detaljer når en lar muspekeren hvile på små symboler foran hver linje.

 

En god konkurrent til Belarc Advisor er programvaren

 

SIW  - “System Info for Windows”  på nettstedet

 

www.gtopala.com

 

Den selges i to utgaver, Pro Edition til $ 9,99 og Technician’s Edition til $39,99. Pro utgaven blir installert og da låst til en bestemt PC (hardware locked), mens Tech-utgaven er portabel og kan benyttes overalt, lisensiert til en bruker. For denne påløper det et årlig abonnement som kan avbestilles. Portabelt program vil si at det fungerer uten installasjon og at det f.eks. kan kjøres rett fra en minnepinne. SIW gir en mengde info om alt i en PC på en svært grundig og ryddig måte.

 

Firmaet bak SIW har sluttet med å tilby gratis versjoner, men eldre slike finnes på nettet. Her steder med en portabel 2010 versjon og en 2011 versjon :

 

http://www.softpedia.com/get/portable-software/system/system-enhancements/portable-siw-free.shtml

  

http://www.majorgeeks.com/files/details/siw_(system_info).html

 

 

Et godt alternativ til SIW er programvaren

 

Aida64 Extreme Edition  for  - Diagnostics & Benchmarking  - fra

 

http://www.aida64.com

 

Den koster$39,95 men kan prøves ut gratis i 30 dager noe jeg vil anbefale. Alle menyer fås etter ønske på norsk. Jeg imponeres av hva det fremskaffer av opplysninger om det som er i en PC, både hva hardware og installert software angår. Fordi det kommer stadig ny hardware til PCer, er det viktig at programvare for undersøkelser på dette området er jevnlig oppdatert. Det skjer ofte med Aida64.

 

Ytelsestester – benchmarking- er det godt tilstedeværende i dette programmet. Men mer enn det finnes der. Under Verktøy ligger det en nyttig Skjermdiagnostikk som du kan teste skjermen din med. Gir en lang rekke tester av skjermens billedgjengivelse. Det kan skrives ut rapporter i massevis. Alt i alt et utmerket produkt fra et ungarsk firma.

 

På nettstedet www.cpuid.com kan du finne gratis programmet CPU-Z som gir utførlige opplysninger om prosessor, grafikkort og RAM i PCer.  Absolutt verdt å ha i verktøykassa, så last ned og prøv det ut :

 

http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html

 

CPU-Z finnes nå også som en App for Android enheter, se beskrivelse på

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpuid.cpu_z

 

Søk med Google Play etter app med navnet CPU Z. Med den installert på ditt Android nettbrett eller smarttelefon, får du full oversikt over all hardware i disse enhetene.

 

Må også nevne et annet nyttig gratis program på samme nettsted, nemlig Hardware Monitor på

 

http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html

 

Det viser driftsspenninger og temperaturer i prosessoren og på hovedkortet, videre viftehastigheter og temperaturer på harddisker. 

 

Et ganske likt gratis program er Open Hardware Monitor som du finner på

 

http://openhardwaremonitor.org

 

Det er enda i beta-utgave, altså ikke endelig fullt ferdig testet og eventuelt feilrettet, men det fungerer utmerket på mine PCer og gir mye informasjon om alt av spenninger i komponenter på hovedkortet, temperaturer, viftehastigheter osv..

 

Enda et gratis, riktig bra program til å vise maskinvare parametre, er HWINFO som ligger på

 

http://www.hwinfo.com

 

Klikker du øverst i det programmet på Summary, vises mye info for CPU og skjermkort i PCen. Og klikker du på Sensors, så fås en imponerende oversikt over spenninger, temperaturer, hastigheter osv. på alt av det innvendige i PCen.

 

Intel har et program for grundig testing av CPUer : Intel Processor Diagnostics Tool. Det er to forskjellige utgaver, en for 32 bit Windows og en for 64 bit Windows.  Fås via nettsted :

 

https://downloadcenter.intel.com der du søker etter Processor Diagnostic Tool

 

Installasjon av dette programmet medfører også nedlasting og installasjon av Microsofts NET. Framework 4 og JAVA ! Altså ganske omstendelig. Men programmet tester alt som er å teste av egenskaper til aktuell CPU i PCen. Omfattende skriftlig rapport etterpå.

 

PC-info/System-info er det mengder av programvare for. En lang liste med programvare i den kategorien kan du finne på

 

http://www.techspot.com/downloads/system-information

 

Nå over til mer spesialisert programvare for info når det gjelder harddisker, både mekaniske- og halvleder-utgaver, SSDer.

 

 

Testing av hva PCen er god for, benchmarking

 

Hvor god en PC er med tanke på ren teknisk ytelse, kan mange være interessert i å få litt peiling på. Med benchmark programvare kan en få testet hele systemet men også enkelte komponenter og få angitt grafisk ytelse, prosessorytelse og annet mer spesifikt. Slik undersøkelse kan påvise svakheter, komponenter det kan være gunstig å bytte ut, f.eks.. Og så kan en få sammenliknet hva egen PC er god for mot andres. 

 

Noe det ofte refereres til ved bedømmelse av PCer er poeng, "score" i en godt etablert programvare på området, 

 

PCMark fra http://www.futuremark.com

 

Den er nå i versjon 8 og koster ikke mindre enn $ 1495,-, men en "Advanced Edition for home users" har en mer hyggelig pris, $ 49,95 og en "Basic Edition" er helt gratis. Selv den siste er et svært omfattende program som tester komponenter, nettleseregenskaper, skriving og lesing for harddisker, bilderedigering, video chatting og dataspill. Den krever Internet Explorer 10. Nedlasting tar lang tid ved at du får overført en zip-fil på hele 3 GB. 

 

 

Geekbench 3 er en anerkjent programvare ved testing av PCer. Se eksempelvis en test av såkalte "ultrabooks", ekstra lette og tynne laptops, nå nylig på

 

http://www.lydogbilde.no/test/datamaskin/high-end-13-ultrabooks

 

Dette Geekbench 3 programmet gir poengsummer som kan sammenlignes med ytelsen til mengder av andre maskiner på nettet.  Pro-versjonen er kostbar, men en-bruker for Windows er overkommelig i pris, € 8,99.  Du finner den på

 

http://www.primatelabs.com/geekbench

 

 

Jeg har tidligere nevnt programmet 

 

AIDA64 fra http://www.aida64.com

 

som er et kvalifisert benchmark program med "noko attåt", da utmerket oversikt over hardware og software i en PC. En annen på dette markedet er 

 

Sisoft Sandra fra http://www.sisoftware.co.uk

 

Sandra står for "System Analyzer Diagnostic and Reporting Assistant". Den finnes i en gratis utgave og ellers fra $ 49,99 og oppover til mange tusen $.

 

Endelig må jeg nevne

 

Performance Test fra http://www.passmark.com

 

Passmark er et australsk firma som med rette omtaler denne programvaren som ”Easy PC benchmarking”. Den utfører en lang rekke hardware-tester og sammenligner testresultater fra aktuell PC med data fra 6 andre PCer av ulike kalibre, avsluttet med samlede poengtall, marks,  for CPU, memory, disk, 2D og 3D graphics og endelig et samlet poengtall kalt Passmark Rating.

 

Skjermkortet i en av mine PCer har gitt noe lavt score på ytelsestesten i Windows 7, noe jeg ikke har forstått grunnen til. Med dette programmet oppdaget jeg at det var lave 3D-ytelser som var grunnen, mens 2D-data og annet var på det jevne. Programmet gir en ytterst grundig og omfattende rapport om nær sagt alt av ytelser, dertil omfattende System Information for PCens hardware. Den kan fås i ulike formater, skriftlig også som html fil.  Gratis å prøve ut i 30 dager. Pris $26,-. Riktig bra etter min mening.

 

Denne Performance Test og Monitor Test som jeg snart kommer til, er bare to av de mange produktene dette Passmark-firmaet tilbyr. De har også noen gratis programmer som kan være interessante. De har en forbilledlig lisenspraksis ”No nonsense Licensing” En kan flytte kjøpt produkt mellom alle enheter en har, (i praksis kan de være installert på alt en har, ingen kontroll av det), ingen maskinvare låsing, ingen aktiveringsprosess, evigvarende lisens. Slik skal det være når en har kjøpt noe:  "No Nonsense Licensing". Hadde alle hatt tilsvarende lisenspraksis …

 

I Windows 7 har vi hatt et opplegg for å få målt hardware egenskapene til PCen Windows 7 er installert på angitt som en Windows-opplevelsesindeks. Den ligger der under Kontrollpanel og der på menyvalg Ytelsesinformasjon og verktøy.  Den analyserer viktige systemkomponenter på en skala 1,0 til 7,9. Det går på vurdering av prosessor, minne (RAM), grafikk, spillgrafikk og primær harddisk.

 

I Windows 8.1 er denne opplevelsesindeksen av ukjent årsak fjernet. Men som alltid er det noen som lager en tilsvarende sak. Dinside.no kunne i desember fortelle om et gratisprogram som gir denne indeksen tilbake til Windows 8 :

 

http://www.dinside.no/925864/slik-faar-du-windows-opplevelsesindeks-i-windows-8-1

 

Det henvises til denne hjemmesiden for programmet hvorfra du kan laste det ned :

 

http://win-experience-index.chris-pc.com

 

Apropos ting som ble fjernet fra Windows 8. Har du savnet Miniprogrammene i Windows 7 ?

De kan også fås tilbake, og enda mange flere, se :

 

http://www.dinside.no/916858/miniprogrammene-i-windows-8  som linker videre til

 

http://8gadgetpack.net

 

 

Programvare for harddisk- og SSD-oppsett

 

Har du behov for å arbeide med oppsett av en type disk, formatere, partisjonere, slå sammen partisjoner, slette innhold og mye annet, da er et skikkelig verktøy å anbefale. Her god programvare for partisjonering og generell diskbehandling:

 

Jeg har med godt resultat benyttet EaseUS Partition Master som finnes på

 

http://www.partition-tool.com

 

Den finnes i en profesjonell utgave $ 39,95 og en gratis utgave. Den sistnevnte mangler muligheten til å få laget en rednings-CD, WinPE bootable disk, men er ellers fullt brukbar til det aller meste, langt bedre enn verktøyet i Windows.

 

http://www.partition-tool.com/personal.htm

 

http://www.easeus.com/partition-manager/epm-free.html

 

Et gratis verktøy, nesten en 100% klone av det fra EaseUS, også fra et kinesisk firma, er AOMEI Partition Assistant som finnes på

 

http://www.disk-partition.com/free-partition-software.html

 

Endelig har et kjent engelsk firma på området, Paragon-software, et tilsvarende gratis tilbud på

 

http://www.paragon-software.com/home/pm-express

 

Hard Disk Manager 15 Suite "All-in-one suite to completely protect, maintain and manage your PC", ti $ 49,95, kan en se mer om på

 

http://www.paragon-software.com/home/hdm-personal

 

Hvordan klare seg med det som ligger i Windows, er nærmere beskrevet her :

 

http://www.howtogeek.com/101862/how-to-manage-partitions-on-windows-without-downloading-any-other-software

 

 

Kontroll og testing av disker, HDD, SSD og minnepinner

 

Det er viktig å ha kontroll med tilstanden til harddisker, helst få varsling om noe galt holder på å utvikle seg. Etter å ha testet noen programmer på dette området har jeg endt opp med å velge det følgende som jeg har installert på alle mine PCer :

 

Hard Disk Sentinel Pro

 

Det fås kjøpt fra et ungarsk nettsted : 

 

http://www.hdsentinel.com 

 

og tilbys i to utgaver, Standard og Professional. Sammenligning mellom disse ses på 

 

http://www.hdsentinel.com/store.php

 

Programmet er svært informativt og fungerer like godt på interne som eksterne harddisker, HDD, SSD, også eksterne tilknyttet via USB eller eSATA. Med Pro-versjonen følger også en portabel utgave som kan kjøres fra en USB-minnepinne. Lett å bruke da på andre PCer en kan komme bort i for å se hvordan det står til med harddisker der. Denne portable utgaven blir ikke aktiv som en automatisk oppstartende Windows service og fjernes enkelt ved å ta ut minnepinnen.

 

Med dette programmet installert med automatisk oppstart kan en følge med på temperaturer og mulige varsler som avgis fra harddiskenes SMART rapportering. Temperatur vises på bunnlinjen nede til høyre på skjermen i små aktive ikoner som også gir meny til valg i programmenyen. Er temperaturen under 43 grader vises tall på grønn bakgrunn, mellom 43 og 50 gis gul bakgrunn og mer enn faregrensen på 50 grader rød bakgrunn.

 

SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) er en teknologi som er innebygd i alle moderne harddisker og som skal kunne forutse 70% av alle feilsituasjoner. Den registrerer en mengde driftsdata og info derfra brukes til varsling av en uheldig utvikling som økende antall skrive/lesefeil, og uheldig temperatur-økning. Mekaniske harddisker bør ikke være varmere enn 50 grader, helst klart lavere, for at det ikke skal gå merkbart utover levetiden til harddisken.

 

En alternativ tysk programvare er

 

HDD Control fra http://www.ashampoo.com

 

“The ultimate health tool for your harddisk”. I nyeste versjon 3 er det sterkt forbedret og utvidet med nyttige funksjoner for filsystemet, effektiv filsletting, oppsøke filduplikater etc.. Se

 

https://www.ashampoo.com/en/eur/pin/0365/system-software/Ashampoo-HDD-Control-3

 

 

Andre kommersielle alternativer som kan nevnes er

 

Perfect Disk fra http://www.raxco.com 

Se nærmere om den på

 

http://www.raxco.com/home/products/perfectdisk-pro

 

Perfect Disk, nå i versjon 13, er et temmelig omfattende program for håndtering av harddisker, også med opplegg for defragmentering.  Relativ rimelig lisens for inn til 3 PCer.

 

Flere gratisprogrammer for kontroll av harddisker er det også, bare langt mindre omfattende enn de foregående. Navn på slike er HDDExpert, HDDScan, CrystaDiskInfo og DiskCheckup som du lett kan finne på nettet. HDDExpert har blitt omtalt på

 

http://www.dinside.no/924179/hhdexpert-hvordan-staar-det-til-med-harddisken

 

der med advarsel om at det følger med diverse uønsket ved installasjon. Velg nedlasting og installasjon av den portable utgaven for å unngå dette.

 

Ved kjøp av halvleder disker, SSDer følger det med programvare for kontroll og innstillinger. Med Samsung SSDer som jeg kjøpte nylig, var det to utmerkede programmer : Samsung Magician og Data Migration. Det siste gjorde det svært enket å få overført alt innhold på en harddisk med Windows systemfiler til en SSD.

 

SSD type disker har kommet noe ned i pris og er svært aktuelle nå som oppstart/systemdisker for Windows. SSD behandler lagring ganske forskjellig fra tradisjonelle harddisker. Her en artikkel som godt forklarer behovet for og bruken av en SATA kommando som kalles TRIM for optimalisering og effektiv “data-søppel”-fjerning. TRIM er støttet fra og med Windows 7.

 

http://www.techspot.com/news/52835-understanding-ssds-the-need-for-trim-overprovisioning-and-more.html

 

Se også en artikkel i PCWorld : Optimaliseres SSD-en din ?

 

http://www.idg.no/pcworld/article268280.ece

 

Avslutningsvis en artikkel å ta med seg : How to see if your hard drive is dying :

 

http://www.howtogeek.com/134735/how-to-see-if-your-hard-drive-is-dying

 

Generell info om SSD type disker er å finne mange steder. Den første jeg har tatt vare på er fra 2010, men med brukbar info fortsatt :

 

http://www.dinside.no/856255/dette-bør-du-vite-om-ssd

 

Hvordan ting har utviklet seg over tid på det området, finner du en oversikt over her :

 

http://www.storagesearch.com/chartingtheriseofssds.html

 

Hvordan Windows 7 har blitt tilpasset bruk av SSD kan du lese her :

 

http://blogs.msdn.com/b/e7/archive/2009/05/05/support-and-q-a-for-solid-state-drives-and.aspx

 

Et lite sidespor :

Du har vel sett at LEDen som viser aktivitet på harddisken, den blinker omtrent hele tiden - selv når PCen står urørt. Hva er det harddisken holder på med ?!  Nettopp det viser et program jeg har skaffet riktig så bra. Det er et program som PCMagazine tilbyr for en rimelig penge, $ 7.97 : DiskAction 3 - som du finner på

 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2417110,00.asp

 

 

Over til:

Hvor ”god” en nå disken som du har, en HDD eller en SSD ? Og hvor brukbar er minnepinnen?

 

Det er ”Benchmark”-programmer for dette også. Ja det er alltid artig å ha en peiling på hvor raskt lesing og skriving foregår på slike enheter. Slikt blir fint grafisk presentert med et program som til og med er gratis, nemlig dette :

 

Atto Disk Benchmark

 

Du finner det på 

 

http://www.attotech.com/disk-benchmark

 

Programmet tester lese- og skrive-hastighet med en serie av testfiler med 16 ulike filstørrelser fra 0,5 kB opp til 8192 kB. Det registreres overføringshastigheter i MB pr. sekund. Naturlig nok er lesehastighet noe til mye større enn skrivehastigheten som er en mer sammensatt operasjon. Spesielt markert er det på minnepinner. På de helt små filstørrelsene er disse hastighetene svært beskjedne.

 

Slike undersøkelser har interessert meg. Jeg målte først ytelsen på to harddisker jeg har i bruk, en mekanisk og en SSD :

 

Seagate 2 TB harddisk: jevnt nivå på lese og skrivehastighet for filer over 2 kB, faktisk svært likt, begge deler ganske konstant på 180 MB/s

 

Corsair 125 GB SSD disk: for filer større enn 64 kB : lesehastighet 550 MB/s, skrivehastighet 500 MB/s. For mindre filstørrelser, klart lavere ytelser, overraskende lave.

 

Som ventet er ytelsen for en halvleder disk de mekanisk sådanne langt overlegen. Men så hva med minnepinner ? Disse finner i utallige utførelser, fra billig USB 2.0 kram til dyre superutgaver i USB3.0 utførelse. Mine målinger, på tomme minnepinner, først når minnepinnene ble satt inn i en USB 2.0 kontakt på PCen, hastigheter i MB/s :

                                                                                                 Lese  Skrive

En billig 4 GB USB2.0 ”Integral”,                 filer > 32 kB:     19        6

En nokså billig 64 GB USB 3.0 ”Kingston” filer >  32 kB      34       21

En middels dyr  64 GB  USB3.0 ”Corsair”,  filer > 32 kB:     34       26

Noe kostbar 128 GB  USB3.0 ”Kingston”    filer > 64 kB:     34       24

 

Når de så ble satt inn i en USB 3.0 kontakt på PCen, steg ytelsene men kun på USB 3.0 minnepinnene :

                       

                                                                                              Lese    Skrive

En billig 4 GB USB2.0 ”Integral”,               filer > 32 kB:      20        6

En nokså billig  64 GB USB 3.0 Kingston   filer > 32 kB     120      40

En middels dyr  64 GB  USB3.0 ”Corsair”,filer > 32 kB:    155     150

Noe kostbar 128 GB  USB3.0 ”Kingston”   filer > 64 kB:   204       67

 

Dette var noe ventet og også noe uventet !

 

USB 2.0 minnepinner virker ikke bedre med en USB 3.0 kontakt i PCen, som ventet. Potensialet i en USB3.0 minnepinne blir kun utnyttet i en US3.0 kontakt. Skrivehastighet på USB 3.0 minnepinner kan være overraskende lave.

 

En kostbar minnepinne som oppgis å overgå det meste, kan være optimalisert på lesehastighet og være klart mindre bra på skrivehastighet sammenlignet med en rimeligere USB3.0 utgave. Overraskende !

 

Topp USB3.0 minnepinner er nær jevngode med mekaniske harddisker hastighetsmessig, men ligger langt under ytelsen til SSD disker.

 

For riktig små filstørrelser skjer lesing og skriving SVÆRT tregt. Det virker som om adressering av riktig tilgangsplass da dominerer over selve lese/skrive prosessene. For 1 kB stor fil typisk bare 5 MB/s på lesing og 0,8 MB/S på skriving for en USB 3.0 minnepinne. Overraskende dårlig.

 

Prøv dette gratis Atto programmet på det du har av harddisker og minnepinner !

 

Et langt mer omfattende profesjonelt program for testing og undersøkelse av harddisker er

 

HD Tune Pro

 

Som finnes på  http://www.hdtune.com 

 

Dette koster en del, $ 34,95 men kan prøves fritt i 15 dager. HD Tune Pro undersøker harddisker på en langt mer omfattende måter enn Atto. Det vises grafisk hvordan lese og skrivehastigheter, MB/s, endrer seg fra ytterste til innerste spor på harddiskflaten, raskest ytterst der skriving og lesing starter og så avtagende når lese/skrivehodet beveger seg innover flaten, siden rotasjonshastigheten på platene holdes konstant. En rekke funksjoner og fin grafisk presentasjon av målte data, bl.a. max, min og gjennomsnittlige verdier, access time over flaten, burst rate dvs. høyeste hastighet data kan bli overført med foruten mye annet av info, mest da for spesialister. 

 

En gratisutgave HD Tune er sterkt strippet i forhold til Pro utgaven og har ikke blitt oppdatert siden 2008. For min 2 TB Seagate disk viste det nær samme data mht. overføringshastigheter men målt access time og burst rate kom ut ganske forskjellig faktisk. CPU usage kom ut negativt som en åpenbar feil.

 

Atto-programmet gir ikke i nærheten så mye informasjon men er godt nok for enkelt å kunne karakterisere egenskapene til harddisker ved gjennomsnittlig bruk for menigmann.

 

Både Atto og HD Tune Pro brukes jevnlig ved undersøkelser av harddisker du kan finne på dinside.no/data. Hvordan disse programmene viser test-resultater, kan du se her i en omtale av en harddisk egnet for kontinuerlig bruk i nettverklagre, NAS-enheter :

 

http://www.dinside.no/922883/western-digital-red-4tb

 

 

Program for testing av CD/DVD-enheter og CD/DVD media

 

Når en kjøper brennbare CD og DVD plater, er det ikke godt å vite kvaliteten på det en har med seg hjem. Det er antagelig mye dårlig vare i markedet. Og hva med den brenneren en har i PCen. Er det en god enhet ? Her et program som undersøker slike ting :

 

Opti Drive Control

 

Det er å finne på  http://www.cdspeed2000.com

 

Det er et kvalifisert test og benchmark program for optiske enheter. Det gir data for ytelse, kvalitet og pålitelighet ved lese- og skrive-operasjoner både på CD/DVD maskinvare og media. Det er en ganske avansert programvare med mange faguttrykk og ukjente termer for mange, men det følger med en god illustrert håndbok i pdf form. Programmet kan utprøves gratis i 30 dager. Pris $24,95.

 

Brennbare CD/DVD-media er for ferskvare å regne. De eldes med tid både før og etter brenning, og feilraten øker med alderen. Oppbevaringsforhold er sterkt inne i bildet. Bør uansett oppbevares kjølig. Kjøp på steder som har stor omsetning i håp om at varen ikke har vært lagret lenge der etter produksjonsdatoen. Hold brennehastigheten godt under maks grensen. Selv har jeg god erfaring med media av fabrikat Verbatim kjøpt fra de største nettbutikkene. Helst ikke over 1 år på lager i heimen før brenning. Viktig fil-innhold kan det være lurt å sikkerhetskopiere over til ny disk innen en 5 års tid ! Det er regelen om at alt er forgjengelig i denne verden … .

 

 

Kalibrering og testing av PC-skjermer

 

Det er sjelden PC-skjermer er bra nok justert. Det kan være feil med fargebalansen. Gråskalen kan være mangelfull med klemming mot helt svart eller helt hvitt.  Er svart helt svart ? Er det i verste fall fastlåste eller døde fargepunkter, piksler i skjermen ? Alt dette kan en få undersøkt, og mye kan gjøres for å få rettet på ting.

 

I Windows 7 og 8 er det tilgang til enkel justering av skjerminnstillinger som gamma, lysstyrke, kontrast og fargebalanse. Du finner dette i Kontrollpanel ved å velge Skjerm, Kalibrer farge. Åpningsbildet har tittelen "Velkommen til Vis fargekalibrering." I Windows 7 kan du der finne en link til "Hvordan kalibrer jeg skjermen", som er en ganske detaljert veiledning. I min Windows 8.1 derimot fungerer ikke denne linken, dvs. den gir bare "Dette innholdet er ikke lenger tilgjengelig." Ikke har jeg funnet noe mer må "Windows-webområdet" det henvises til heller. Vel, resten av opplegget fungerer likt i Windows 7 og 8 ved å trykke Neste-knappen en del ganger.

 

I Digital Foto - et utmerket norsk tidsskrift som alle fotointeresserte vil ha nytte av å se på - er det i nr. 15 2014 på side 27 en artikkel "Viser skjermen riktig ?" Følgende fremgangsmåte på skjermjustering er der angitt, sitat : "Hvis det er en gamma-innstilling på skjermen, skal den stå på 2,2. På en MAC med OS X 10,6 eller eldre, skal gamma stå på 1,8. Begynn med å finne skjermmenyen og velg Reset, slik at skjermen kommer tilbake til fabrikkinnstillingene. Du må vurdere skjermen i et rom med grålige eller hvite vegger i dempet lys, og det må ikke være noen form for lysrefleks på skjermen.

 

Når skjermen står som den skal, må fargene justeres. Det gjøres på mange skjermer med Presets, men på noen kan du også justere fargene manuelt eller velge Kelvin-verdi eller sRGB-farger. Vær først og fremst oppmerksom på at rene farger står helt rent og at forskjellige hudtoner ser tiltalende ut.

 

På testtavlene skal det alltid være noe som er helt svart og noe helt hvitt. Sjekk at det også er det på din skjerm. Billige skjermer har ofte problemer med å gjengi rent svart.  

 

Skriv til slutt ut testbilde på skriveren din og sjekk i dagslys de samme tingene på utskriften. Det gir et godt inntrykk av om kombinasjonen av skriver, driver, blekk og papir reproduserer bildene korrekt."

 

Videre angis følgende nettsted med et brett utvalg av testbilder :

 

http://www.testprint.bugysoft.com

 

Det er mye informasjon og mange hjelpemidler å finne på nettet. Skjerm-justering kan du lese mer om på

 

http://www.howtogeek.com/howto/36440/improve-digital-photography-by-calibrating-your-monitor

 

hvor også opplegget i Windows 7 er gjennomgått. Et godt gratis verktøy på området heter Calibrize. Du finner det på

 

http://www.calibrize.com

 

Se nederst der link til Primer, en god 5-delt veiledning i Colour Management.

 

For profesjonell skjermkalibrering finnes det kalibreringsverktøy. En større artikkel om fire slike kan du finne på

 

http://www.akam.no/artikler/colormunki_spyder_2_og3-_eye-one_display/71478

 

Enkle tester på om alle fargepunkter på en skjerm virker som de skal, kan du få gjort på disse nettsidene :

 

http://www.checkpixels.com

 

http://jasonfarrell.com/misc/deadpixeltest.php

 

Et lite enkelt gratis testprogram for samme formål men da til nedlasting og installasjon, er IsMyLcdOK som du finner på

 

http://www.softwareok.com/?Microsoft/IsMyLcdOK

 

Pass på å benytte kun Download(24k) som ses øverst i skjermbildet. Ellers vet jeg ikke hva du får … .  På softwareok.com kan du ellers finne mye forskjellig som jeg ikke har noen meninger om. myWOT  forteller kun om Good Site.

 

Et lite program som heter Pixel Repair skal visstnok kunne friske opp piksler som har låst seg - bare ikke helt døde, svarte sådanne. Du kan jo prøve det ved påkomne tilfelle. Det ligger på

 

http://www.rizonesoft.com/pixel-repair/ 

 

En liten omtale av dette programmet ligger på

 

http://www.freewarefiles.com/Pixel-Repair_program_57644.html

 

Programmet Aida64 som er nevnt tidligere, har bra testbilder for undersøkelse av skjermer, men et mer spesialisert program er Monitor Test fra

 

http://www.passmark.com

 

Dette programmet sjekker skjermen med 36 testbilder på en svært omfattende og grundig måte, varierende farge- og linje/tekst-mønstre. Utmerket program. Gratis å prøve ut i 30 dager, pris $24,-

 

Jeg brukte dette programmet nå nylig i forbindelse med testing av en ny PC-skjerm. Om noen tenker på å kjøpe seg en ny PC-skjerm, vurder den jeg endte opp med, en 24” ASUS PA248Q. Den kom best ut i en undersøkelse av 7 semi-profesjonelle skjermer i de svenske DATOR Magazin nr. 10/2013. Også godt vurdert på

 

http://www.hardware.no/artikler/asus-proart-pa248q/109674

 

Konklusjonen der lyder: ”Her får du en veldig god skjerm for pengene, både med tanke på funksjoner og bildekvalitet. Stirrer du på PC-skjermen flere timer daglig, bør du rett og slett ta deg råd til en modell som dette.” Asus har også en litt billigere utgave PB248Q som ikke er like grundig testet og gjennommålt fra fabrikkens side, men med de samme utmerkede faciliteter ellers. 

 

Flertallet av PC-skjermer har skjermformatet 16:9 med oppløsning opp til 1920 x 1080 piksler. Helt OK for mange, til TV og filmvisning så klart, men 16:10 format er mer velegnet for foto-visning. Nevnte ASUS-skjermer har nettopp dette 16:10 formatet. Optimal oppløsning 1920x1200, perfekt fargegjengivelse for fotovisning, utmerket kontrast. Skjermen kommer forhåndskalibrert fra fabrikken. Individuelt måleskjema følger med. Skjermen har et stativ i toppklasse, solid, stor høydejustering, rotering, tilting, kan snues på høykant. Veldig praktisk med 4 stk. USB3.0 kontakter fra en innebygd hub, tilgjengelig på skjermens øvre venstre kant. Kabel for tilkobling til USB3.0 kontakt på PC følger med. Prisen overraskende lav til å være en kvalitetsskjerm på alle måter.

  

Nye typer av PC-skjermer dukker opp hele tiden. Likevel kan det lønne seg å se på undersøkelser som ikke er alt for gamle for å lese om fortsatt aktuell skjermteknologi. Se for eksempel på en god gjennomgang, aktuell selv om den er datert 2011: «Velg rett skjerm - Du skal tross alt glo på den i hundre- eller tusenvis av timer i året.» Den ligger på

 

http://www.hardware.no/artikler/velg-rett-skjerm/90072

 

Det er fristende å velge en billig skjerm, men kvalitet har sin pris. Før anskaffelse, vurder skjermteknologi, tilkoblingsmuligheter, mekanisk design og ikke minst se vurderinger og anbefalinger på nettsteder og i datatidsskrifter.

 

Utviklingen går mot såkalt superoppløsning på skjermer. 4K har nå blitt et begrep, nok mest på TV-siden. En 4K skjerm har en oppløsning på 3840 x 2160 piksler dvs.  3840 piksler på 2160 linjer, (8,3 Megapiksler, bildeformat, aspect ratio, 16:9) dvs, 4 ganger så høy oppløsning som dagens standardformat i HD på 1920 x 1080. En piksel (engelsk pixel, forkortelse for picture + element) er et av de mange punkter som tilsammen lager en todimensjonell flate (matrix) for bildevisning. Jo flere piksler, desto tettere kommer man originalbildet. Antall piksler i et bilde kalles oppløsning. Den kan uttrykkes i et enkelt tall som 10 Megapiksler - mest brukt for fotoapparater eller som to tall 1920x1080 for vannrett og loddrett punkttetthet på TV/data-skjermer. 

 

Tilbake til 4K skjermer, nå i markedet med 3840 x 2160 piksler. Det har blitt kalt UHD-0, Ultra High Definition, nulte generasjon, enda i støpeskjeen. For UHD service på TV-siden forventes UHD-1 å komme rundt 2017-2018 med samme oppløsning men med bildevekslingshastighet doblet til 100 bilder i sekundet. UHD-2 kan være i markedet fra 2020 med doblet oppløsning på 7680 x 4320 piksler - 16K - 33 Megapiksler, tror noen. Og bruken ? Jo en tenker seg at det vil muliggjøre flere bildetjenester samtidig på TV-kanaler, som repriser og høydepunkter i split-screen-modus. Spillmarkedet vil vel også få nye omdreininger med all verdens nyheter. Den som lever får se.

 

Farger er noe vi opplever i fullt monn på alt av skjermer. Farger må vises riktig. Men hvordan kodes farger ? Jo de skapes som kombinasjon av RGB-tallverdier, for rødt, grønt og blått,  hver enhet i 8 bit kode, i tallverdi desimalt 0 til 255. Det muliggjør 256x256x256 = 16777216 mulige farger !  OK, noen, langt fra så mange kan du se en oversikt over på denne nettsiden :

 

http://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.htm

 

Hver piksel på en LCD skjerm viser farge ved kombinasjon av lys fra bitte små sammensatte LED elementer, røde, grønne og blå. Lysnivå styres av nivåer 0 til 255 for hver farge.

 

 

Måling av hvor raskt nettsamband du har

 

Post- og Teletilsynet har et oversiktlig nettsted for dette :

 

http://nettfart.no

 

Der vises målt nedlastings-  og opplastings-hastighet i Mbit/s, svartid i kommunikasjonen med måleserveren (ofte kalt ping) i millisekunder, ms, og tilbyder dvs. navn på din nettleverandør.

 

Målingene er basert på web-tjenester fra et amerikansk firma Ookla. De står bak to interessante nettsteder for slike målinger :

 

http://www.speedtest.net  og   http://www.pingtest.net

 

Du kan ellers benytte

 

http://www.bredbåndsguiden.no  og der velge Speedtest, eller gå til

 

http://www.dinside.no/data  og der i meny oppe til høyre velge Surfometeret.

 

Din nedlastingshastighet vises grafisk over 10 sekunder på

 

http://teknofil.no/speedometer

 

 

Programvare for mer omfattende PC vedlikehold

 

 

Windows Systemfilkontroll

 

Systemfilkontroll er et verktøy i Windows for kontroll og reparasjon av systemfilene. Engelsk navn : System File Checker, filnavn sfc.exe. Det har vært til stede i Windows helt siden Windows 98, men er ikke særlig mye omtalt, enn si kjent av så mange. Fra og med Windows Vista ble Systemfilkontroll integrert med Windows Resource Protection som beskytter systemkritiske filer og registernøkler.

 

Hensikten med sfc beskriver Microsoft slik : "Skanner integriteten til alle systemfiler og erstatter feil versjoner med riktige Microsoft-versjoner." Erstatning finnes i en komprimert filsamling som følger med Windows.

 

I filundersøkelsen inngår også Windows dll-filer. Feil i slike har alltid vært noe Windows systemet har slitt med, endog så ille at DLL Hell har blitt et begrep. DLL står for Dynamic Link Library, en stor samling av filer som supplerer kjernefilene i Windows. Mange av disse benyttes som en fellesressurs av programvare som blir installeret i Windows-miljøet. Slik installering og avinstallering kan medføre at originale dll-filer blir byttet ut med andre nyere/eldre/ikke system-kompatible versjoner, eller dll-fil(er) kan bli feilaktig slettet når noe blir avinstallert på uheldig måte.

 

For å påvise status til systemfiler gjelder det å få kjørt kommandoen

 

sfc /scannow

 

Legg merke til at det må være et mellomrom mellom sfc og /scannow

 

sfc.exe startes som en kommando til cmd.exe, kommandotolken i Windows. cmd må først åpnes med administrator-rettighet, dvs. at en må ha "elevated command prompt". Her hvordan det gjøres :

 

I Windows 7 :

Klikk på Start knappen. Rett over denne fås da et felt med teksten "Søk i programmer og filer". Skriv der cmd. Ikke gjør noe mer før du ser i toppen av et vindu "Programmer (1)" og like under et ikon og cmd.exe.  Høyreklikk på cmd.exe og en meny blir vist. Klikk der på "Kjør som Administrator". Et svart lite vindu dukker opp med overskrift :

 

Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe

Nedenfor : C:\Windows\system32> 

 

Skriv like etter på samme linje sfc /scannow slik at det står

C:\Windows\system32\sfc /scannow  og trykk Enter (linjeskift)

 

Følgende tekst kommer : "Starter systemskanning. Denne prosessen kan ta litt tid. Starter kontrollfasen for systemskanningen. Kontroll av ..% fullført"

 

Når det har gått en stund og det ikke har blitt påvist noen feil, fås :

 

Kontroll av 100% fullført.

Windows ressursbeskyttelse fant ingen integritetsovertredelser.

 

Vel og bra ! Du avslutter med å klikke X oppe i høyre hjørne eller å skrive exit og trykke Enter (linjeskift).

 

I Windows 8 :

Raskeste måte å få tilgang til riktig type cmd på er først å benytte en liten nyttig meny med kombinasjonstrykket Win+X. Klikk der på "Ledetekst (administrator)". Resten er som beskrevet for Windows 7.

 

(Om en ikke kommer på å bruke Win+X, er det en løsning via Win+C som gir Charm-menyen i høyre kant. Klikk der på Søk, skriv cmd som gir et ikon og teksten Ledetekst like under. Høyreklikk på Ledetekst og velg så Kjør som adminstrator.)

 

Hva med å lage en snarvei til denne type cmd-kommand ? Se her : På arbeidsbordet høyreklikk og velg Ny og Snarvei. I feltet Skriv inn plassering... skriv:

 

C:\windows\system32\cmd

 

I nytt vindu skriv et navn på snarveien, f.eks. cdm admin

Et lite firkantet ikon duker opp på arbeidsbordet. Enda er det ikke en kommando med administratorrettighet, men det retter du slik : Høyreklikk på ikonet og i en ny meny klikk på Egenskaper. Klikk der på Avansert, hak av for "Kjør som administrator" og avslutt med klikk på OK.

 

Tilbake til sfc kommandoen. Den kan gis en rekke forskjellige parametre for noe forskjellig utførelse. Kort oversikt over disse fås med sfc /?. Ellers godt forklart på en rekke steder på nettet, f.eks. på

 

https://askleo.com/what_is_the_system_file_checker_and_how_do_i_run_it

 

http://support2.microsoft.com/kb/929833

 

http://pcsupport.about.com/od/toolsofthetrade/ht/sfc-scannow.htm

 

 

Alternative verktøypakker

 

I PC-gull ble det nevnt et par gratis programpakker for PC vedlikehold, CCleaner og Wise365. De er gode, ja gode nok for den jevne bruker av PCer, men det finnes mange større og mer omfattende alternativer, da spesielt av den kommersielle varianten. Og det har år for år blitt mye utvikling på dette området.

 

Dette er da såkalte”All-In-One” verktøy for omfattende kontroll/service/feilretting. Hvilke er de som er mest aktuelle og samtidig har et godt omdømme ? (Ikke noe produkt kan påståes å være best på alt.)

  

Den første verktøypakken av noe kaliber var Norton Utilities som ble lansert allerede i 1982. Ny versjon kom allerede året etter da IBMs første PC med innebygd harddisk kom i markedet. Jeg husker godt jeg installerte den fra et ikke lite antall disketter for Windows 3.1 på jobben i 1992. Eier av Norton-firmaet, Peter Norton, solgte firmaet sitt til Symantec i 1990. De har beholdt Norton som et varemerke, «brand name» for programvare beregnet for hjemmemarkedet. Norton Anti-virus og Norton Internet Security er jo velkjent.

 

Norton Utilities eksisterer fortsatt men regnes faktisk ikke med i dagens harde konkurranse. Versjon 14 som kom i 2009 for Windows XP, var en regulær flop, «an overpriced collection of optimization tools that falls short of its promise”. Den fikk 1 stjerne av 6 mulige i bladet PC Pro i følge Wikipedia. Nåværende versjon 16 til kr. 429,- er nok bedre men nevnes ikke lengre som interessant programvare i dagens marked.

 

Et lite apropos vedr. kjente data-personligheter - Wikipedia forteller at Peter Norton gjorde gode penger på det han drev med. Han skal sammen med sin fraskilte kone eie en av verdens største samlinger av moderne kunst og er visstnok fortsatt i live, født i 1943. Som alltid er det mye å finne om data-kjendiser på nettet, se mer om han på http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Norton

 

En riktig god verktøypakke som også har en lang historie, ikke er så velkjent som den burde være etter min mening, er den finske

 

jv16PowerTools fra http://www.macecraft.com

 

jv16 i navnet har en artig forklaring. Programvaren ble opprinnelig laget av en 16 år gammel finne ved navn Jouni Vuorio. Den var freeware, altså gratis i flere år, og utviklet seg betydelig inntil den i 2003 ble kommersiell. Ny versjon jv16 Power Tools X blir snart lansert, er melding jeg fikk nå i november 2014 fra firmaet. Se også

 

http://www.macecraft.com/let-us-introduce-jv16-powertools-x/

 

hvor det utloves at den skal gi en dramatisk redusert oppstarttid på PCer. Det gjenstår å se !

 

Andre solide verktøypakker som mange med meg har gode erfaringer med, er disse :

 

Glary Utilities fra http://www.glarysoft.com og

Puran Utilities fra http://www.puransoftware.com

SlimCleaner fra http://www.slimwareutilities.com/slimcleaner.php

 

Kort om disse. GlaryUtilities har en stor innholdsrik meny med mange nyttige valg. Den har heller aldri laget noe krøll ved bruk på mine PCer. Gratisutgaven fungerer helt utmerket men du kan også få kjøpt en Pro(fessional) utgave til installasjon på 3 PCer i heimen. Fordelen med Pro utgaven er at den legger seg inn med automatisk oppstart hvorved den utfører en del nyttige vedlikeholds funksjoner i bakgrunnen. Den varsler også når ny utgave foreligger til nedlasting og installasjon.

 

Puran Utilities kommer fra et indisk firma. Det gjør ikke så mye av seg rent grafisk, men inneholder mye, hele 23 enkeltverktøy som dekker det aller meste også i gratis utgave.

 

SlimWare Utilities SlimCleaner 4 ble nylig Editor's Choice for Free Tune-up Utilities, se

 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2388692,00.asp

 

Den fikk en verdig plassering i oversikten over "The Best Tune-up Utilities" i august 2014 på

 

http://www.pcmag.com/article2/0,287,2371155,00.asp

 

SlimCleaner finner i en Plus utgave med mer fancy grafikk og som vel har noe utover gratisutgaven, men jeg har ikke funnet noen direkte sammenligning mellom disse. Plus utgaven har i utgangspunktet en pris på hele $ 59,95 men som hele tiden (?) går for halvparten, Special price,  på nettstedet

 

http://www.slimcleaner.com

 

Editor's Choice for Tune-up Utilites nå i 2014 ble

 

Iolo System Mechanic 14, se

 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2371043,00.asp

 

Den tillates installert på alle PCer i heimen. Bra det, men når den hevder å være ”The most advanced approach to maximum PC performance”, får det meg til å reagere. Den er nærmest overveldende i alle sine funksjoner, masser av valg, flott pakket inn, men noe skremmende i alt som påståes å være feil og som det ikke redegjøres bra for etter min erfaring.

 

På meg virker annonseringen fra dette firmaet som et svært glatt selgeropplegg, voldsomt giret opp for å få mest mulig penger ut av folk på kortest mulig tid. MÅ kjøpes innen en viss dato for å få en oppgitt tilbudspris, en dato som bare utsettes og utsettes i stadig nye eposter. Tilbyr en påkostet serviceavtale. Usmakelig. Det er heller ikke oppmuntrende omtaler av nettstedet iolo.com på myWOT.com. Vurderingen Excellent virker ikke troverdig når en leser innsendte kommentarer som ”Poor customer experience” gjentatt mange ganger. Dette bare være nevnt. Men siden PCMagazine gir den topplassering, er den klart verdt en prøve for interesserte.

 

Flere alternativer :

 

WinOptimizer 11 fra http://www.ashampoo.com

 

BoostSpeed 7 fra http://www.auslogics.com

 

WinOptimizer inneholder ganske mye, bl.a. File Splitter & Joiner og File Encrypter & Decrypter. Med denne siste er det enkelt å gjemme en tekstfil i en passord beskyttet .exe fil.  Ashampoo er et tysk firma med et stort og ganske variert programutvalg som ofte på tilbud til en svært lav pris. Jeg benytter bl.a. deres svært gode Burning Studio for CD/DVD brenning og Snap for lagring og utskrift av skjermbilder. Ashampoo kritiseres for å sende ut vel mye epost-reklame, men det gjør meg ikke så mye når det kommer mange gode tilbud ganske så ofte derfra.

 

BoostSpeed finnes i både gratis utgave og med lisens for 3 PCer. Egen omtale: ”With over a dozen unique tools, Auslogic BoostSpeed is a powerful all-in-one PC optimizer that has everything you need to keep your computer running fast and smooth.” Det ligner svært på hva andre kan tilby, men den får god omtale.

 

Den følgende programvaren derimot er jeg forsiktig med bruken av etter å ha sett negativt omdømme på nettet. Jeg har selv hatt uheldige opplevelser med denne :

 

Toolwiz Care fra http://www.toolwiz.com/products/toolwiz-care

 

Et gratisverktøy, ganske så omfattende, men : OBS: Benytt i alle fall IKKE StartUp Checkup på åpningssiden i den for PC-rensing ! Den inneholder en for aggressiv registerrensing. Jeg var uforsiktig nok til å kjøre den ved et tilfelle og måtte reinstallere et program jeg benytter, Focus Magic, for å få det til å virke igjen. Det meldte selv fra at feilen skyldes en manglende registeroppføring.

 

Et kommersielt programvarer jeg avstår fra å benytte, er :

 

Advanced System Care 7 fra http://www.iobit.com

 

Finnes også i gratisutgave. Verktøyet i denne for vedlikehold av registerfiler har jeg sett mange sterke advarsler mot. Rapporter om at registerfiler har blitt sterkt beskadiget og endog har gjort reinstallasjon av Windows nødvendig ! Jeg har prøvd denne programvaren forsiktig på andre måter, men finner den ikke tillitsvekkende. Den legger inn stadig kjørende prosesser i bakgrunnen og bruker mye ressurser.

 

Iobit-firmaet er kjent for å ha stjålet programvare fra malwarebytes.com, til sin egen malwarefighter. De har offisielt vedgått tyveriet noe de har betalt erstatning for. Omdømmet har ikke vært helt bra senere heller. Take Care (!)

 

Verktøypakker i markedet som jeg ikke har noe egen erfaring med er :

 

Avanquest SystemSuite 12 fra http://www.avanquest.com

 

Comodo PC TuneUP  fra http://www.comodo.com

 

Fix-It Utilities fra http://www.avanquest.com – jeg har sett negativ omtale av denne.

 

TuneUp Utilities 2014  fra http://www.tune-up.com - nå eid av AVG antivirus firmaet. Denne har også fått noe tvilsom omtale

 

WinUtilities 10  fra http://www.ylcomputing.com med gratisutgave   

 

Oppsummering hva verktøypakker angår :

 

1)    CCleaner og eventuelt WiseCare 365 i tillegg er tilstrekkelig verktøy for å holde PCen i brukbar orden og med god nok ytelse. De er ufarlige å bruke.

 

2)    Andre slike verktøy nevnt i det foregående inneholder komponenter og tjenester som er klart nyttige i ulike sammenhenger, men bruk dem med forsiktighet. Merk at det er ingen ting å tjene på registerrensing i praksis !! IKKE ta sjansen på å røre registerinnhold uten å ha forutgående backup tilgjengelig.

 

3)    Det en kan tjene mest på for å få en sprekest mulig PC, oppstartmessig og i ytelse med den maskinvare som er i den, er enkle tiltak nevnt i PC-gull.  Men du verden hvor effektivt det er å bytte ut en mekanisk harddisk med en SSD. Den vil bli mye, mye raskere spesielt i oppstarten. Det vil oppleves som en helt ny PC !

 

4)    Gode, tankevekkende artikler i sakens anledning :

 

http://www.howtogeek.com/172839/10-types-of-system-tools-and-optimization-programs-you-dont-need-on-windows

 

http://www.howtogeek.com/162683/pc-cleaning-apps-are-a-scam-heres-why-and-how-to-speed-up-your-pc

 

Verktøypakker kan inneholde så mangt. Her kan jeg nevne en hjemmeside med en samling linker jeg rent tilfeldig kom over, neppe kjent av mange. Jeg kom på sporet av denne i en henvisning i et innlegg på giveawayoftheday.com til noe som skulle hete ”Helge’s Switchblade, Free PC Diagnostic Software” på

 

http://www.switchblade.helgesverre.com

 

Det pirret min nysgjerrighet. Det viste seg å være en samling av linker til en rekke  frittstående småprogrammer for litt av hvert PC- og IT-teknisk, fikst satt opp. Egen omtale : ”The swiss-army-knife of computer software. You load it up on a USB stick and you are ready to handle almost every troubleshooting task !” Innhold sees på :

 

http://www.switchblade.helgesverre.com/tools.html

 

Et noe skummelt nettstednavn syntes det meg. Switchblade vil jo si en springkniv, forbudt i Norge. Det er en berømt skrekkfilm som heter Switchblade Romance. helgesverre i domenenavnet virket mistenkelig norsk. Ved å sjekke dette medwww.tcpiputils.com fant jeg ganske riktig en norsk borger. Hans fulle navn og bosted ble avslørt : Helge Sverre Hessevik Liseth, Strandvegen 43, 6723 Svelgen. Hjemmeside på www.helgesverre.com og blogg på www.helgesverre.com/blog  Der skriver han bl.a. ”I dont’t like fucking around” Det er betryggende !

 

 

Programmer for oppgavebehandling

 

Slike programmer kan hjelpe en til å få bedre kontroll over det som foregår i Windows. De kan på oversiktlig måte viser kjørende programmer og tjenester som det er riktig mange av.

 

Oppgavebehandlingsprogrammet som ligger innebygd i Windows har blitt klart bedre i Windows 8/8.1 med mange nyttige visninger. Snarvei til denne:  Ctrl+Shift+Esc.

 

En oversikt over alternative slike programmer er å finne her :

 

http://www.hardware.no/artikler/guide_windows-prosesser/35032/3

 

Gode programmer på dette området er omtalt her :

 

http://www.howtogeek.com/127871/the-best-alternatives-to-the-windows-task-manager

 

Der finner du linker til : Process Explorer, Process Hacker, AnVir Task Manager, System Explorer, Daphne, What’s running, og Moo0 System Monitor.

 

Process Explorer er en sterkt utvidet oppgavebehandler. Den ligger i en samling av programmer fra Microsoft som heter Sysinternals. Du finner den på

 

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx

 

Nær beslektet er programmet Process Monitor fra samme samling og som gir oversikt over og kontroll med filsystemet, registeret, nettverk aktivitet og prosesser i operativsystemet

 

Det kan virke komplisert å bruke disse programmene, men med litt god innføring i det hele, vil en oppdage at det er svært nyttige programmer for en som vil dypdukke i det indre liv i en PC. Se mye mer om Process Explorer, Process Monitor og andre programmer i Sysinternals samlingen i et avsnitt senere i PC-gull kalt «Bli kjent med verktøypakken Sysinternals».

 

Et program som jeg syns er riktig bra, er :

 

AnVir Task Manager, gratis, finnes på 

 

http://www.anvir.com

 

Det er russisk men selvsagt for oss engelskspråklig. Pass bare på ved installasjon at du ikke tar med noe ekstra på lasset som du ikke er tjent med ! En sammenligning mellom gratis versjon og PRO versjon ses på

 

http://www.anvir.com/task-manager-windows-startup.htm

 

Disse kan også nevnes uten at jeg vil fremheve noen av den spesielt :

 

Extended Task Manager, gratis. finnes på

 

http://www.extensoft.com/?p=free_task_manager

 

Process Hacker, gratis, finnes på

 

http://processhacker.sourceforge.net

 

System Explorer, gratis, finnes på

 

http://systemexplorer.net

 

Vurderinger av disse kan leses på

 

http://www.techsupportalert.com/best-free-process-viewer.htm    og

 

http://lifehacker.com/5378494/five-best-windows-task-manager-alternatives

 

 

Et program som fordeler og optimaliserer stor jobb-belastning i en PC er dette :

 

Process Lasso

 

Egen beskrivelse : "Process Lasso is NOT another task manager. It is a process priority optimization and system automation ulitity."

 

Dette programmet vil ikke gjøre PCen din raskere til vanlig, men det som dette programmet er sterkt på, det er å fordele ressurser når mye er i gang samtidig. Noen programmer er gode på å beslaglegge omtrent alt av ressurser slik at CPUen belastes opp mot 100% av dette programmet alene. Jeg har selv opplevd slikt ved videoredigering. Alt annet vil da i perioder gå svært treigt. Med Process Lasso i gang i bakgrunnen, blir tøff programkjøring mer normalisert.

 

Prosess Lasso har fått mange utmerkelser og du finner den på

 

https://bitsum.com/processlasso

 

Litt ettertanke … .

I skrivende øyeblikk nærmer julen seg, det herrens år 2014. Det er tid for litt hus rengjøring. Hvorfor ikke også litt rengjøring i PC-kroken !? En sak er å gjøre det best mulig med alt som er inne i det utstyret vi har, men hva med det utvendige ? Skjermer og tangentbord gror til. I alt av åpninger kommer det inn utrolig mye støv og skitt. Har du gjort noe med det på en stund ? Leste nettopp at et gjennomsnittlig godt brukt tangentbord kan ha 10 ganger flere bakterier enn et toalettsete !!  - Ikke ditt vel ??

 

Alt har anvisninger på Internett ! Se f.eks. ”How to clean your PC, smartphone and tablet” på :

 

http://www.pcadvisor.co.uk/how-to/laptop/3469333/how-to-clean-your-gadgets/?cmpid=HTML-N190913&olo=newsletter

 

 

Litt om litt ulike temaer

 

Tema: Snarvei til stor Kontrollpanel meny

 

Det dreier seg om en snarvei til en oversikt over samtlige valg i Windows Kontrollpanel, alle nærmere 300 valg vist oversiktlig på en gang !

 

Det er en snarvei du kan opprette på Skrivebordet. Den fungerer i Windows 7 og 8/8.1, men i Vista fare for system crasch i 64 bit OS utgave har jeg sett rapportert.

 

En engelsk betegnelse er Windows Master Control Panel Shortcut eller All Tasks. Populært navn ellers har på engelsk blitt God Mode, "gudemodus". Herren Gud har nok annet å stelle med, men det er uansett en åpenbaring av hele opplegget i Kontrollpanelet. Jeg skrev om denne God Mode i PC-verktøy og tar den med også her som noe ganske nyttig noe å ha kort vei til.

 

Menyen får du tilgang til slik : På Skrivebordet (Win+D) høyreklikk på et tomt sted, velg Ny, Mappe og sett inn følgende tekstlinje som mappenavn :

 

Meny.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

 

Det er alt som skal til. For å unngå skrivefeil i mappenavnet kan du kopiere og lime inn tekstlinjen ovenfor. Ordet Meny kan byttes ut med hvilken tekst som helst, men resten med innledende . tegn foran krøllparentestegnet må være med. Klikk på ikonet du får på Skrivebordet for denne mappen og studer hva som kommer opp på skjermen !

 

Denne God Mode snarveien er omtalt en lang rekke steder på nettet og har til og med fått en artikkel på Wikipedia :

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Master_Control_Panel_shortcut

 

 

Tema:  Epost begreper: Webmail, epost klienter, POP3, IMAP

 

Når vi skal sende eller motta noe med epost, er det en av to hovedtyper av tilgangsmekanismer som kan benyttes, webmail rett på Internett eller en lokal epost klient som igjen kommuniserer med Internett. Begge typer virker helt utmerket, men det er fordeler og ulemper på dette området også.

 

Webmail er epost via nettleseren. Gmail.com og Yahoo.com er verdenskjente tjenester på dette området. Mange benyttet Hotmail.com som i 2013 ble overtatt av Microsoft og som da fikk navnet Outlook.com. Slik webmail trenger kun en nettleser på PCen. Den er praktisk å benytte siden en kan benytte enhver PC verden over tilknyttet Internett. Ulempen er at en er bundet til et gitt grensesnitt med faste menyer og utforming som mange med meg synes kunne vært bedre.

 

Microsoft har gjort det slik at en kommer inn på outlook.com med samme innlogging som på Windows 8, altså med ens Microsoft-konto. En kan videre der ha opp til 10 epostadresse aliaser som alle peker til samme hovedadresse, praktisk når det passer å stryke en alias om den bringer inn ukontrollerbar spam.

 

Alternativet til webmail er å benytte et dedikert program for epost på PCen, en såkalt epost klient. Den kommuniserer med en webmailtjeneste på navngitte servere på nettet. Slike lokale programmer finnes det mange av, flere gratis, flere som ikke er det. Microsoft Live Mail er gratis og enkel å bruke men jeg synes ikke noe om menyopplegget. Mozilla Thunderbird er et annet tilsvarende program. Ikke gratis er Microsoft Office Outlook, men personlig trives jeg bedre med eMClient som jeg har nevnt i det foregående. En privat lisens for den er gratis.

 

Epost klienter krever korrekt oppsetting for å fungere. Servernavn og portnumre må være korrekte. POP3 eller IMAP må også velges. eMClient er svært enkel å få satt opp ved at den gjør dret hele automatisk bare den får oppgitt aktuell epostadresse, brukernavn og passord for eposttjenesten.

 

De to hovedstandardene for å hente epost er nå POP3 (Post Office Protocol versjon 3) og IMAP (Internet Message Access Protocol), mens SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) besørger sending av epost.

 

POP er den eldste tekniske løsning, helt fra 1984. POP2 kom i 1985 og POP3 i 1988. Med POP overføres epost fra server til en mottaker hvoretter den blir slettet på serveren. Det var helt OK den gang man hadde bare en mottakerenhet, dvs. en enkelt PC i bruk, men nå er det aktuelt å motta samme epost på så vel nettbrett som på smarttelefoner i tillegg, noe som da ikke lar seg gjøre med POP-opplegget. Det er i praksis utdatert og ingen grunn til lenger å benytte.  I Windows 8 støttes heller ikke POP3 av Microsofts Mail-app.

 

IMAP fra 1986 beholder epost på serveren helt til den blir slettet der av ordre fra en eller annen tilknyttet mottakerenhet. Slettes ikke epost slik etterhvert, kan tildelt lagerplass på serveren tildelt hver kunde bli oppbrukt og det kan i beste fall medføre feilmelding. Størrelsen på epost vedlegg er også sterkt begrenset, vanligvis til under 10 MB, noe som gjør at vedlegg av mange bilder på en gang lett kan stoppe opp. Da må en velge en annen overføringsmåte. Dropbox/Skydrive eller annen skytjeneste er greie løsninger. Mer om dette på

 

http://www.howtogeek.com/99423/email-whats-the-difference-in-pop3-imap-and-exchange

http://www.howtogeek.com/197207/email-basics-pop3-is-outdated-please-switch-to-imap-today

http://www.howtogeek.com/171328/how-to-send-large-files-over-email

http://www.howtogeek.com/133761/the-best-free-programs-and-online-services-for-sending-and-sharing-large-files

http://www.howtogeek.com/133062/the-best-free-ways-to-share-photos-with-friends-and-family-other-than-facebook

 

 

Tema: Om partisjonering, MBR, GPT og filsystemer

 

I opuset PC-verktøy her på hjemmesiden min var jeg kort inne på harddisk-partisjonering og programvare for det. På dette området er det flere termer som kan forvirre den uinnvidde. Jeg lurte selv lenge på hva Utvidet partisjon (Extended partition) og Logisk partisjon (Logical partition) var for noe. 

 

Hva er en partisjon på en harddisk ? Jo, et område med definert størrelse avsatt for lagring av data, alt tilgjengelig eller en mindre del. Den kan det ikke lagres noe på i utgangspunktet, for strukturen for det er enda ikke på plass.  Plassen må så formateres , dvs. gis tilpasning til et lagersystem, et filsystem. Men tilbake igjen til partisjoner. En harddisk kan inneholde flere partisjoner, og hver slik enhet fungerer helt uavhengig av de andre og kan inneholde ulike filsystemer, selv om dette siste ikke er det vanlige.

 

Har du en moderne bærbar PC, er sjansen stor for at den har en harddisk med to partisjoner. Utenom partisjonen C: kan den ha en skjult Recovery partisjon hvor det ligger filer som kan gjenopprette hele Windows-installasjonen ved behov. Brukes den, på min bærbare PC ved å trykke F9 i oppstarten, vil alt på C: bli slettet før Windows installerer seg der på ny.

 

Er det bare en slik "brukspartisjon" på en harddisk, og det er det vanlige på bærbare PCer, så vil også egne data bli slettet ved ny reinstallering. Det kan unngås om en først tar noe av denne partisjonen til en ny partisjon, og dermed får etablert to brukspartisjoner C: til Windows systemfiler og D: til egne datafiler. Innholdet på D: blir ikke rørt om alt innhold på C: blir slettet.

 

Hva så med Utvidet partisjon og Logisk partisjon ? Det maksimale antall partisjoner på en harddisk er i utgangspunktet 4. Disse kalles da primærpartisjoner. Om det ikke er nok, er det en løsning for det også. I stedet for å opprette en primærpartisjon kan det settes opp et antall logiske partisjoner i en såkalt utvidet partisjon. Den utvidete partisjonen er da ikke en brukspartisjon i seg selv men en "beholder" for nye logiske brukspartisjoner. Ønskes 6 partisjoner, fås det som 3 primærpartisjoner og 3 logiske partisjoner. Du vil sikkert aldri få behov for noe slikt, men det er altså en etablert metode for å omgå et eventuelt problem

 

Kjøper du en minnepenn eller minnebrikke, er de gjennomgående partisjonert og formatert allerede. Ved innsetting melder Windows fra at enheten blir gjort tilgjengelig, og du finner den i Utforsker. Harddisker og SSD halvlederdisker trenger noe klargjøring i en PC før de blir operative. Det er enkelt å utføre i Windows Diskbehandling, helt likt i Windows 7 og 8. Du starter i Kontrollpanel,  velger Administrative verktøy, Datamaskinbehandling, Diskbehandling. Ny innsatt enhet skal være synlig, bare enda ikke aktiv. Du velger Handling, Alle oppgaver, Opprette partisjon og formaterer denne med NTFS filsystemet.

 

Har du en harddisk på over 2 terabyte, TB, vil det komme spørsmål om det skal velges MBR eler GPT ved partisjoneringen. Det er to forskjellige måter å lagre partisjoneringsinformasjon på. MBR, Master Boot Record, er den gamle måten å ha det på, introdusert av IBM PC DOS 2.0 i 1983. Den gang var det utenkelig at noen disk kunne være større enn 2 TB, 2000 GB. Velges MBR, må større disker enn 2 TB deles opp i flere partisjon på maks 2 TB hver. Ønskes alt i en enkelt partisjon, må GPT velges. 

 

Med GPT er slikt som 4 TB i en partisjon bare "lommerusk". Hold deg fast - det skal være en teoretisk grense på 9,4 Zettabyte (ZB), nær 10 milliarder TB. En har anslått alt på weben i 2013 kan være i størrelsesorden 4 ZB. Windows tillater  GPT å ha hele 128 partisjoner, hver med størrelse opp til 256 TB. Det bør holde en stund. Antall partisjoner som GPT ellers kan ha, skal det ikke være noen teoretisk grense for, altså et rimelig trygt opplegg for fremtiden.

 

Når en partisjon er opprettet, må et filsystem på plass. Det skjer ved formatering. Da fås et opplegg for systematisk lagring av data i form av navngitte datafiler. Enkelt og greit, bare at det er mer enn ett filsystem som er aktuelt. For kompatibilitet med eldre Windows som Windows XP, blir FAT32 valgt for lagring på flyttbare enheter, men NTFS er valget for faste, større interne disker. Det er masse å lese om disse tingene. Om du vil studere det inngående, se f.eks. på

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table#FAT32

http://enwikipedia.org/wiki/NTFS

og langt mer kortfattet og lettlest :

 

http://www.howtogeek.com/196051/htg-explains-what-is-a-filesystem-and-why-are-there-so-many-of-them

 

Filnavn har på Windows-siden den kjente utvidelsen med et filnavn suffiks etter et punktumtegn. Uten dette tillegget forstår ikke Windows hvilket program det er som skal behandle innholdet i filen. At dette tillegget ikke blir vist i utgangspunktet i Windows Utforsker, er ganske så tåpelig, men begrunnelsen skal være at en PC-bruker ikke skal se den for ikke å komme til å slette den og dermed forårsake feilmelding. Det første jeg gjør når jeg kommer til nye PCer, er å gjøre filnavnendelsen synlig !

 

Kriminelle har utnyttet dette forholdet med skjult filnavnendelse. En fil som noen ser som f.eks. blomster.jpg kan i virkeligheten være filen blomster.jpg.exe og inneholde noe skikkelig fandenskap.

 

MACer med operativsystemet IOS kan benytte filnavnendelser men behøver det ikke når det er filer av MIME typen som har filtype innlagt i starten av selve filen. MIME står for Multipurpose Internet Mail Extension, opprinnelig laget for bruk i epost.

 

Flere aspekter ved dette er å lese på

 

http://howtogeek.com/192628/mime-type-explained-why-linux-and-mac-os-x-dont-need-file-extensions

http://www.howtogeeks.com/127154/how-hackers-can-disguise-malicious-programs-with-fake-file-extensions

 

 

Tema: Litt mer om MBR og GPT

 

MBR (Master Boot record) er de første 512 byte på harddisken til en PC. Der ligger informasjonen som trengs for å starte operativsystemet. Av dette er kun 446 byte programkode. deretter følger disk-ID 4 byte og 64 byte partisjonstabell. Når PCen starter, kjøres først i korte trekk innebygd kode i BIOS som dels kontrollerer at sentrale deler av hardware fungerer, dels gis oppstartbeskjed til hardware. Så overføres MBR-innhold til RAM. Koden der blir kjørt og operativsystemet Windows starter. MBR er et opplegg med store begrensninger. I motsetning til at MBR bare har en partisjonstabell, så setter GPT opp to ekstra kopier for sikkerhets skyld.

 

Mange flere detaljer om hva som skjer i oppstarten av en PC i  «How does a computer work» på

  

http://www.computerhope.com/issues/ch001263.htm

 

GPT (GUID Partition Table) er standarden som nå gradvis erstatter MBR. GPT er avhengig av BIOS-erstatningen UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) og fungerer ikke med eldre type BIOS og 32 bit Windows XP.

 

GUID er en forkortelse for Globally Unique Identifier. det er en type identifikasjon i programvare som skal være universelt unik, ala et nøkkelsystem som ikke skal gå tomt for nøkler i overskuelig fremtid. Antall forskjellige nøkler er lik tallet 2 opphøyd i 128.potens. Det er ca. 3,4x10 opphøyd i 38.potens, altså 3,4 med 38 nuller etter. Sjansen for å treffe på to like tall er dermed ytterst liten, og det er hele poenget med GUID. Hver nøkkel inneholder vanligvis 128 bit.

 

Jeg nevnte at GPT skal kunne håndtere opp til 9,4 zettabyte,. Det er svært så smått i forhold til ha GUID kan skille mellom. Fantastiske tallstørrelser, utover alt tenkelig behov i dag, men kanskje det butter det også i en fjern fremtid ? Er du som meg litt fasinert av store tall, så kan du lese mer om slike i opuset mitt kalt Magiske tall her på arnehv.net.

 

Ellers mye mer om MBR, GPT og UEFI på

 

http://www.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table

http://www.howtogeek.com/193669/whats-the-difference-between-gpt-mbr-when-partitioning-a-drive

http://howtogeek.com/56958

http://www.pcadvisor.co.uk/how-to/storage/3539201/gpt-vs-mbr-which-hard-drive-format-for-windows-81

 

På nettstedet computer.howstuffworks.com ligger det masse lettlest informasjon. Så er du ute etter noe elementært i forbindelse med PCer og litt annet, se f.eks. på

 

http://computer.howstuffworks.com/pc.htm/printable

http://computer.howstuffworks.com/bios.htm/printable

http://computer.howstuffworks.com/microprocessor.htm/printable

http://computer.howstuffworks.com/router.htm/printable

http://computer.howstuffworks.com/cd-burner.htm/printable

http://electronics.howstuffworks.com/cd.htm/printable

 

 

Tema: Windows registerfiler - best å ikke tukle for mye med ...

 

Noe folk gjør penger på er å tilby programvare som de påstår skal gjøre PCen så mye bedre ved å optimalisere registerfilene. Det går på å fjerne feil og når disse programmene kjøres, så påvises hopetalls med feil som en da ledes til å tro er alvorlige. Sterke overdrivelser og villedende markedsføring.

 

De som har satt seg grundig inn i hva en kan oppnå med å justere noe i registerfilene, kommer samstemt ut med at det er det svært lite å tjene noe på - til vanlig. Jeg kan her henvise til to seriøse betraktninger. Dommen i den første er :

 

The Verdict:

Registry Cleaners offer no perceptible increase in performance

Registry cleaners can break things

Even if registry cleaners don’t break anything, using one wastes your valuable time and (perhaps) money.

 

If you’re looking to increase your PC’s performance, there are real steps you can take instead of buying the snake oil on offer. In fact, we’ve got an entire free guide to speeding your computer, and registry cleaning isn’t involved. - Dette fra “Using Registry Cleaner: Does It Really Make A Difference?” på

 

http://www.makeuseof.com/tag/registry-cleaner-difference       - se også f.eks. på

 

http://lifehacker.com/5482701/whats-the-registry-should-i-clean-it-and-whats-the-point

 

Registerfilene inneholder mengder av data som bestemmer nøyaktig hvordan alt i Windows skal virke. Det er veldig mye å sette seg inn i om en vil studere registeropplegget litt inngående. Du kommer til dette det aller helligste i Windows med Kjørkommandoen regedit.

 

Det er et svensk nettsted som i sin helhet egner seg til hva du kan få gjort med innhold i registerfilene, da for å endre på en lang rekke ting. Det gjelder Windows XP, Vista, 7 og 8. Enjoy!! Her finner du nettstedet:

 

http://www.registerhack.se

 

Har du ingen peiling på hva registeret er og hva det inneholder? Se da innledningsvis på

 

http://www.registerhack.se/inforeg.html#whatisregistry

 

Godt råd: Før noe som helst gjøres med registerfilene, sørg for at du har backup av disse å komme tilbake til i fall du kommer til å ødelegge noe. Sjekk at ERUNT har gjort jobben sin ved PC-oppstart den dagen, om du bruker den.

 

En liten oversikt over hva Windows registeret inneholder kan du ellers finne på

 

http://www.hardware.no/artikler/windows-registeret/28305

 

Er du en som ikke går av veien for å prøve ut ting, da kan du se på

 

http://www.howtogeek.com/167579/how-to-make-your-own-windows-registry-hacks

 

Og så kan jeg sette deg på sporet av et nyttig verktøy om du vil ta deg raskt fram til en eller annen registeroppføring ! Prøv programmet Registry Jumper som ligger på

 

http://www.eolsoft.com/freeware/registry_jumper

 

Vel, altså, sikre deg retrettmulighet før du eventuelt steller til noe ugreie i registerfilene !!

 

 

Tema: Filer - Få sett og redigert det som en fil inneholder

 

For dette formålet har mitt førstevalg blitt et program med et litt rart navn, 001 Editor, "A supercharged Text and Hex Editor". Det fungerer som Text Editor, Hex Editor, Disk Editor og Process Editor, altså for omtrent alt en ha bruk for. Du kan se mer om det på programmets hjemmeside:

 

http://www.sweetscape.com/0101editor

 

Gratis å prøve i 30 dager, pris $ 49.95. Jeg var så heldig å få kjøpt det til halv pris da det en dag var dagens tilbud på bitsdujour.com.

 

Det finnes mange gratis alternativer. En oversikt over gode slike sees på

 

http://www.techsupportalert.com/best-free-hex-editor.htm

 

Øverst på listen der ligger programmet Hxd - Freeware Hex editor and Disk Editor som finnes på

 

http://mh-nexus.de/en/hxd

 

 

Tema: PC vil ikke starte - hva betyr feilmeldinger?

 

Er det noe riktig galt vil alt bare bli hengende i oppstarten, før Windows starter opp. Det er faktisk mye som skal foregå før operativsystemet startes. Først er det POST-fasen, Power-On-Self-Test fasen, utløst av BIOS (Basic Input/Output System) og dernest utføres en rekke BIOS operasjoner. Nysgjerrig på litt enkle detaljer i dette?: Les «How does a computer work» på

 

http://www.computerhope.com/issues/ch001263.htm

 

Når noe ikke går som det skal i denne tidlige oppstarten av en PC, vil det typisk komme en sekvens av pipetoner som informerer om feilårsaken. Jeg var borte i et slikt tilfelle og fant svaret på hva det var for feil ved hjelp av pipetonevarslingen. Det var en RAM brikke som ikke var kommet i godt nok inngrep. Hva ulike pipetoner betyr, varierer med fabrikatet av BIOS brikken. Tre slike er vanlig forekommende: AMI, AWARD og PHOENIX BIOS. De har ulike pipetonevarslinger, nær sagt naturligvis, så det gjelder å være orientert. Se oversikten på

 

http://www.computerhope.com/beep.htm

 

Nå kan det være at pipetoner helt uteblir, alt virker dødt. Hva da? Jo, da gjelder det å feilsøke systematisk. Les for eksempel trinn for trinn fremgangsmåte «POST troubleshooting steps» på

 

http://www.computerhope.com/issues/ch000607.htm

 

Jeg kom over nyttig info i forbindelse med kjøp av en programvare Emergency Boot CD for PC. Det går på feilforklaring og feilretting når Windows i en PC ikke vil starte opp. Dette ligger på.

 

http://www.prime-expert.com

 

Folkene som har dette nettstedet, er bosatt i Kiev i Ukraina. Rart å tenke på med all uroen der borte. Excellent ratings på WOT. Vel, på dette nettstedet ligger det en Knowledge base med masse nyttig info angående problemsituasjoner på en PC. Temaer som: Solve Windows logon problems, Save files from unbootable computer, Fix boot errors, Fix Registry problems. Naturligvis noe koblet til programvaren de selger, men det får en bare unnskylde. Forklaringer på mangt og mye er verdifullt. Jeg hadde selv en gang en feil på en PC som er nevnt der: Melding: NTLDR is missing og alt bare hang. Fin forklaring der på årsaken.

 

 

Tema: Nyttige hjelpemidler når PCen ikke vil starte Windows

 

Om er så heldig å ha tilgjengelig den originale installasjons-DVDen for Windows, så kan en komme langt med å få reparert oppstartfeil. Settes slik DVD inn i oppstarten av PCen - og en på forhånd har valgt  i BIOS at PCen skal boote først på noe i CD/DVD-enheten - så får en anledning til å få reparert feil eller å få gjenopprettet Windows til statusen ved et tidligere tidspunkt. Jeg har hatt bruk for og benyttet slik redning i forbindelse med oppstartfeil på mine stasjonære PCer.

 

Nå for tiden følger det ikke med noen slik Windows DVD ved kjøp av en PC. De bærbare har ofte heller ikke noen CD/DVD spiller innmontert. Da er det at det er en skjult Recovery partisjon som tilbys. I min bærbare har jeg to valg for bruken av dette : Gjenopprett Windows til kun første partisjon - alt der fra tidligere vil bli slettet - og Gjenopprett Windows til hele harddisken. Vel, men kun en brukspartisjon C: så vil alt gå tapt ... .

 

Da er det at det er svært nyttig å ha tilgang til noe en kan få startet PCen med og så få reparert feil uten å ødelegge noe annet. Det er mulig med å ha forberedt innhold på en rednings CD eller rednings minnepinne. En programvare som lager en slik Emergency Boot CD er allerede nevnt, den fra 

 

http://www.prime-expert.com

 

Det er mange andre slike tilbud i markedet. Et slikt er på

 

http://www.lazersoft.com

 

Der finner du deres Lazersoft Recovery Suite som har mye interessant og nyttig innhold. Det går på : Windows System Recovery, Windows Password Recovery, Data Recovery og Disk Backup, Clone and Partition Manager. 

 

I åpningsmenyen valg for å få laget en CD eller minnepinne med innhold som kan starte PCen med når den ikke vil starte normalt og så få reparert feil i installert Windows. Dette er basert på et minimalisert Windows oppstartmiljø fra Microsoft som kalles WinPE (Windows Presinstallation Environment). (Det går faktisk an å lage en WinPE oppstartdisk selv, se hvordan på 

 

http://www.computerhope.com/forum/?topic=87312.0)

 

Data Rcovery i Lazersoft Recovery Suite omfatter File Recovery og Partition Recovery. Disc delen inneholder en lang rekke verktøy for diskbehandling. Det hele ser svært nyttig ut for påkomne tilfeller. Jeg har ikke prøvd ut noe av dette, bare laget rednings-CDer for mine PCer med denne programvaren.

 

Den finnes i en Free, gratis utgave, en Professional utgave og en Business sådan beregnet på servere. Det eneste som ser ut til å skille gratisutgaven fra den profesjonelle , er at sistnevnte også skal kunne fikse feil som NTLDR is missing og BOOTMGR is missing.

 

Rednings CDer kan lages med mange andre programvaretilbud på nettet, flere helt gratis. Det er navn som Ultimate Boot CD, BartPE og Knoppix bl.a.. Også større programpakker fra EaseUS, AOMEI og Paragon har dette i seg.

 

Ultimate Boot CD kommer stadig i nye utgaver og er et velkjent hjelpemiddel gratis tilgjengelig på nettet. Den inneholder mange verktøy for problemløsninger i tillegg til verktøy for en lang rekke forskjellige tester, diagnoser, installasjoner, osv. Litt av en universal verktøykasse. Du finner den på

 

http://www.ultimatebootcd.com

 

 

Tema: Feilmeldinger som NTLDR is missing og BOOTMGR is missing

 

Dette er meldinger som kommer når Windows ikke lar seg starte opp pga. noe krøll i oppstartmiljøet. Jeg har opplevde slike meldinger når jeg har byttet tilkobling av en system-harddisk mellom ulike harddisk-kontrollere på hovedkortet.  Det har i alle tilfelle løst seg for meg ved innsetting av original Windows installasjons DVD og da velge reparasjon. Alternativt ville sikkert en rednings-CD eller redningspinne også fungert. Ellers mye å finne om løsning av slike problemsituasjoner på nettet. Se f.eks. på

 

http://www.prime-experet.com/articles

 

http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/fixing-bootmgr-is-missing-error-while-trying-to-boot-windows-vista

 

http://computerhope.com/issues/ch000465.htm

 

 

Tema: PCen stopper opp med å vise en blå skjerm

 

Det er en skrekkens situasjon for mange. Denne type skjermvisning har da også fått navnet Blue Screen Of Death, BSOD! Jeg opplevde det på en PC jeg hadde som nok ikke var helt frisk. Det skjedde noen ganger når jeg skulle vekke opp PCen igjen etter at den hadde gått i hvilemodus. Hva feilen skyldtes, fant jeg aldri ut av. Løsningen ble å sette at den ikke skulle gå i hvilemodus.

 

Her en fin artikkel fra howtogeek.com som omhandler BSOD-situasjoner:

 

http://www.howtogeek.com/163452/everything-you-need-to-know-about-the-blue-screen-of-death

 

 

Tema: PCen slår seg av og begynner med ny oppstart av seg selv

 

Slike omstarter uten åpenbar grunn kan det være vrient å finne ut av. En systemfeil i maskinvare eller programvare, men hvor? Mistanken går lett i retning av en komponentfeil. For høy temperatur i CPU eller RAM kan lede til slikt og noe som sitter litt løst innvendig.

 

Et godt bortgjemt valg i Windows kan settes til å hindre at PCen slår seg av og starter på nytt automatisk ved systemfeil. Poenget med å hindre dette, er at da kan en få sett mulige feilmeldinger. Dette valget kommer en til slik:

 

I Windows 8: Trykk kombinasjonen Windows-tangent og X (Win+X), velg System, Avanserte systeminnstillinger, Oppstart og gjenoppretting, Innstillinger, fjern hake ved Systemfeil: Start på nytt automatisk – for å se mulig feilmelding. Ellers, se i systemlogger, Win+X, Hendelsesliste, Windows logger.

 

I Windows 7: Velg Start, ta Egenskaper på Datamaskin, Avanserte systeminnstillinger, Oppstart og gjenoppretting, Innstillinger, Fjern hake ved ”Systemfeil – Start på nytt automatisk” OK. Se mulig melding på skjermen. Ellers, se i systemloggen som du finner slik: Kontrollpanel, Administrative verktøy, Hendelsesliste, Windows logger - se om noe er rapportert om hendelsen i forskjellige lister der.

 

I Windows XP: Velg Start, ta Egenskaper på Min datamaskin, Avansert, Oppstart og gjenoppretting, Innstillinger, Fjern hake ved start på nytt automatisk. Se mulig melding på skjermen. Ellers, se i systemloggen som du finner slik: Kontrollpanel, Administrative verktøy, Hendelsesliste – se om noe er rapportert om hendelsen i forskjellige lister der.

 

En kan finne mengder av mulige forklaringer og råd ved søk med Google på ”PCen slår seg plutselig av”.  Her noen triks jeg har lært meg når jeg står over for slike vriene situasjoner:

 

Om PCen ikke vil starte – at det låser seg i oppstarten, da er ofte en god løsning for å komme i gang med feilsøking å bruke ”Sikker oppstart”, ”Safe Mode”. Det får en til ved å trykke F8 tangenten like før Windows skal starte – etter at BIOS har gjort seg ferdig. F8 gjør da at bare et minimalt antall helt nødvendige drivere blir lastet.

 

Når så Windows er oppe igjen, da typisk med et skjermbilde med lav oppløsning fordi normal skjermdriver ikke har blitt lastet, kjør kommando msconfig (trykk Win-tangent og R samtidig og skriv msconfig, Enter). Under Oppstart, fjern hake ved alle oppstartende programmer og start PCen på nytt. Får en da normal oppstart, legg inn igjen en etter en av de som ble tatt ut og se hvordan det da går for å finne årsaken til problemet. Feilen kan også ligge i en oppstartende tjeneste. Ta ut alle som ikke har med Windows å gjøre og test med innleggelse igjen av en og en på samme måte.

 

Komponentfeil? Det er ikke så enkelt å spore opp. Det kan være at noe ikke sitter godt nok i inngrep i holderen. Sjekk RAM-brikkene. Er det flere slike, ta ut en og en og se om det går bedre når bare en av dem sitter inne. Gjelder garantien på maskinen fortsatt, la da andre slite med problemet.

 

 

Tema: Bli kjent med verktøypakken Sysinternals

 

Dette er en samling av svært kvalifiserte verktøy for de som vil trenge dypere inn i alt som foregår i en PC. Med det som ligger av programvare i Sysinternals kan en få gjort alt tenkelig innen PC administrasjon, styring og feildiagnose.  Programmene er portable, dvs. de trenger ingen og utfører ingen installasjon og virker like godt rett fra en minnepinne.  De kan også kjøres fra nettet via Sysinternals Live,

 

http://live.sysinternals.com

 

Sysinternals inneholder en lang rekke atskilte enkelt-programmer, langt fra alle like nyttige, men to som fremhever seg spesielt er Process Explorer, en sterkt utvidet Oppgavebehandler, og Process Monitor som gir oversikt over og kontroll med filsystemet, registeret, nettverk aktivitet og alt av prosesser i operativsystemet.

 

Sysinternals ligger fritt, gratis tilgjengelig via denne nettsiden:

 

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals

 

Men det skal sies at terskelen for trenge inn i og nyttiggjøre seg dette ligger noe høyt. Det er da veldig fint at det er mye som er bra skrevet på Internett om disse verktøyene. Det beste jeg har sett til nå i så henseende er en utmerket gjennomgang i en helt ny serie av artikler med tittelen : Using Sysinternals Tools like a Pro, How-to Geek School på http://www.howtogeek.com

 

Så har du lyst til å nærme deg svart-belte kvalifikasjoner som PC-kyndig, da er disse artiklene obligatorisk lesning, og en trenger ikke å være en spesialist for å kunne se og gjøre en hel del, når en får så god veiledning som her på disse tingene.

 

Using Sysinternals like a Pro artikkelserien inneholder disse 10 delene:

What are the Sysinternal Tools and How Do You Use Them?

Understanding Process Explorer

Using Process Explorer to Troubleshoot and Diagnose

Understanding Process Monitor

Using Process Monitor

Using Autoruns to Deal with Startup

Using BgInfo to Display System Information

Using the Command  Line Tools

Analyzing and Managing Your Files, Folders and Drives

Wrapping up and Using the Tools Together 

 

Del 1 av denne serien begynner på

 

http://www.howtogeek.com/school/sysinternals-pro/lesson1

 

I del 3 er det forklart hvordan skadevare kan dukke opp igjen selv om du sletter det og tror det er endelig slettet. Videre hvordan en kan bli kvitt slikt med Process Explorer.

 

I del 9 lærte jeg noe jeg ikke har sett noe om noe annet sted tidligere: Windows har et opplegg for å legge hva som helst av data-filer skjult i en normalt usynlig kobling til en hvilken som helst tekstfil. Se hvordan og mekanismene i det innledende avsnittet - Streams Finds and Displays Hidden NTFS Streams. Dette er nærmere detaljert forklart på

 

http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/stupid-geek-tricks-hide-data-in-a-secret-text-file-compartment/

 

Jo, Microsoft har faktisk en omtale av det på en nettside det ikke er lett å oppdage: Files and Clusters på

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa364056.aspx

 

 

Tema: HOW-TO GEEK SCHOOL - Lær teknologi gratis!

 

Dette er et opplegg på http://www.howtogeek.com med utmerket innføring i flere aktuelle temaer, godt illustrert med skjermbilder fra nyeste Windows versjon. Er du mottagelig for et kunnskapsløft, som det nå så moderne heter, ta en titt på disse artikkelseriene. Du finner dem på:

 

http://www.howtogeek.com/school

 

Serien om  Sysinternals er nettopp nevnt i det foregående. En annen god artikkelserie henvist til tidligere her i PC-gull, er denne:

 

PC Maintenance for Beginners, PC vedlikehold for begynnere - i 5 deler med start på

 

Lesson 1: Don’t spend Money , Cleaning Your Own PC is Easy.

 

http://www.howtogeek.com/school/pc-maintenance-for-beginners/lesson1

 

Andre artikkelserier jeg har hatt stort utbytte av å se på, er disse:

 

The Complete Guide to Gmail - i 10 deler med start på

 

Lesson 1: Getting to know Gmail

 

http://www.howtogeek.com/school/gmail-guide/lesson1/

 

Microsoft Word: Document Formatting Essentials - i 5 deler med start på

 

Lesson 1: The Interface, Fonts and Templates

 

http://www.howtogeek.com/school/microsoft-word-document-formatting-essentials/lesson1

 

Microsoft Word: Colloborating With A Team - i 5 deler med start på

 

Lesson 1: Using Templates to Ensure Common Layout and Formatting

 

http://www.howtogeek.com/school/microsoft-word-for-teams/lesson1

 

Microsoft Excel: Formulas and Functions - i 5 deler med start på:

 

Lesson 1: Why Do You Need Formulas and Functions?

 

http://www.howtogeek.com/school/microsoft-excel-formulas-and-functions/lesson1

 

En helt ny serie som nå er under utleggelse, er Windows Networking: Sharing Files and Resources. Den er i 10 deler med start på

 

Lesson 1: User Accounts, Groups, Permissions & Their Role in Sharing

 

http://www.howtogeek.com/school/windows-networking-sharing/lesson1

 

Har du interesse av å sette deg inn i hvordan alt i et lokalnett er lagt opp og fungerer, så anbefaler jeg at du tar et dypdykk i denne artikkelserien. Den nevner bl.a. forskjeller mellom Windows 7 og 8. Jeg har funnet den klart lærerik.

 

 

Tema: MS-DOS kunnskap gjelder fortsatt

 

I all verden - er gamle MS-DOS noe å bry seg med? Jo, den dukker opp av og til, nok til at det er nyttig å ha peiling på noe derfra fortsatt. All Windows har MS-DOS bakgrunn og grunnlag. Fortsatt gjelder de fleste kommando-uttrykk. Er du av min generasjon, så husker du vel hvordan vi før Windows kom inn brukte CD og DIR kommandoer etter C:\ for å skifte til en underliggende mappe og se fil-innholdet der.

 

Det er fortsatt kommandoer med rot i MS-DOS som er aktuelle i Windows, for eksempel ipconfig og netstat. Aldri brukt dem? Se hva de gir på din PC. Først må du åpne et vindu for Kjør-kommando. Trykk Win+R (Windows-tangenten samtidig med R for Run) Dernest skrive cmd (for command) og klikke OK eller trykke Enter. Da åpner det seg et lite vindu med helsvart bakgrunn. Nå er du i den gamle DOS-verdenen med C:\....>  Skummelt ? Hvordan komme ut derfra igjen? Jo, skriv exit og trykk Enter (eller ved å klikke på X oppe i øvre høyre hjørne - men det er noe nymotens det da!).

 

Etter C:\....> kan det gis en lang rekke kommandoer, både såkalt interne og eksterne. Interne er kommandoer som utløser funksjoner som er innebygget i MS-DOS, mens eksterne starter separate småprogrammer som følger med MS-DOS. Oversikt over alt dette kan du finne her:

 

http://www.computerhope.com/msdos.htm

 

http://www.computerhope.com/overview.htm

 

http://www.computerhope.com/jargon/i/intecomm.htm

 

http://www.computerhope.com/jargon/e/extecomm.htm

 

ipconfig opplyser om PCens IP-adresser og andre system-adresser. netstat viser aktive koblinger og de er det faktisk mange av! Til å begynne med i den oversikten ser du en IP-adresse gjentatt mange ganger: 127.0.0.1. Hva er nå det? Dette og mye mer kan du lese om i «What are its Uses and Why is it Important» på:

 

http://www.tech-faq.com/127-0-0-1.html

 

Har du lurt på bakgrunnen for at to typer av skråstreker, \ og /,  forekommer i DOS og Windows. Hva er riktig og hvor da?? Jo det er skrevet en del om det også. Se bare her:

 

http://www.howtogeek.com/181774/why-windows-uses-backslashes-and-everything-else-uses-forward-slashes

 

og mer dyptgående her:

 

http://blogs.msdn.com/b/larryosterman/archive/2005/06/24/432386.aspx

 

 

Tema: Hurtig-kommandoer for mangt og mye i Windows

 

Det er et rikt utvalg av kombinerte tangenttrykk nær sagt for det meste i Windows og Windows-programmer. Her er noen oversikter over slikt:

 

http://www.pconline.se/artiklar/106-kortkommandon-for-windows

 

http://www.howtogeek.com/howto/37176/20-windows-keyboard-shortcuts-you-might-not-know

 

http://windows.microsoft.com/is-is/windows7/20-pc-shortcuts

 

http://www.maximumpc.com/article/features/10_coolest_windows_shortcuts_you_never_knew_about

 

 

En samling linker til nyttig informasjon fra howtogeek.com

 

http://www.howtogeek.com/106718/how-to-search-google-like-a-pro-11-trics-you-have-to-know

 

http://www.howtogeek.com/163303/how-computer-manufacturers-are-paid-to-make-your-laptop-worse/

 

http://www.howtogeek.com/163285/8-ways-hardware-manufacturers-are-deceiving-you

 

http://www.howtogeek.com/123268/windows-hard-drive-wrong-capacity

 

http://www.howtogeek.com/112636/htg-explains-do-you-really-need-expensive-cables

 

http://www.howtogeek.com/97723/htg-explains-do-you-really-need-to-defrag-your-pc

 

http://www.howtogeek.com/173648/10-windows-tweaking-myths-debunked

 

http://www.howtogeek.com/139028/which-windows-services-can-you-safely-disable

 

http://www.howtogeek.com/174062/how-to-tell-a-hardware-problem-from-a-software-problem

 

http://www.howtogeek.com/144269/htg-explains-what-firewalls-actually-do

 

http://www.howtogeek.com/122065/htg-explains-i-have-a-router-do-i-need-a-firewall

 

http://www.howtogeek.com/66214/how-to-forward-ports-on-your-router

 

hhtp://www.howtogeek.com/180987/5-things-you-need-to-do-immediately-after-plugging-in-your-router

 

http://www.howtogeek.com/99001/htg-explains-routers-and-switches

 

http://www.howtogeek.com/122487/htg-explains-is-upnp-a-security-risk

 

http://www.howtogeek.com/66214/how-to-forward-ports-on-your-router

 

http://www.howtogeek.com/17891/htg-explains-what-is-wi-fi-direct-and-how-does-it-work

 

http://www.howtogeek.com/184322/how-can-you-find-out-if-somebody-has-logged-into-your-account-in-windows

 

http://www.howtogeek.com/181681/4-hidden-windows-management-tricks-on-the-windows-desktop

 

http://www.howtogeek.com/27350/beginner-geek-how-to-edit-your-hosts-file

 

http://www.howtogeek.com/173347/beginner-geek-everything-you-need-to-know-about-disabling-startup-programs-on-windows

 

http://www.howtogeek.com/169080/beginner-geek-everything-you-need-to-know-about-browser-extensions

 

http://www.howtogeek.com/178277/htg-explains-does-clearing-your-browser-history-really-delete-it

 

http://www.howtogeek.com/12154/how-hackers-can-disguise-malicious-programs-with-fake-file-extensions

 

http://www.howtogeek.com/132488/does-windows-still-rely-on-ms-dos

 

http://www.howtogeek.com/122934/java-is-insecure-and-awful-its-time-to-disable-it-and-heres-how

 

http://www.howtogeek.com/howto/9585/how-to-setup-a-usb-flash-drive-to-install-windows-7

 

http://www.howtogeek.com/170752/htg-explains-should-you-use-an-ssd-optimization-utility/

 

http://www.howtogeek.com/170716/how-to-stop-network-activity-from-waking-your-windows-pc/

 

http://www.howtogeek.com/171328/how-to-send-large-files-over-email/

 

http://www.howtogeek.com/99423/enail-whats-the-difference-in-pop3-imap-and-exchange

 

http://www.howtogeek.com/119191/browser-slow-how-to-make-google-chrome-fast-again

 

http://www.howtogeek.com/184336/upgrading-from-windows-xp-heres-what-you-need.to-know-about-windows-7

 

http://www.howtogeek.com/124754/htg-explains-why-you-shouldnt-disable-uac/

 

http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/disable-user-account-control-uac-the-easy-way-on-windows-vista/

 

http://www.howtogeek.com/135005/how-to-use-a-windows-installer-disc-to-backup-your-files-when-your-computer-wont-boot

 

http://www.howtogeek.com/128644/htg-explains-why-screen-savers-are-no-longer-necesseray

 

http://www.howtogeek.com/htg-explains-should-you-shut-down-sleep-or-hibernate-your-laptop

 

http://www.howtogeek.com/163624/welcome-to-android-a-beginners-guide-to-getting-started-with-android

 

http://www.howtogeek.com/139592/how-to-find-the-root-cause-of-your-android-battery-problems

 

http://www.howtogeek.com/143564/5-months-of-windows-8-and-surface-rt-still-overwhelmingly-meh

 

http://www.howtogeek.com/182649/htg-explains-what-is-unix

 

http://www.howtogeek.com/132274/the-top-25-how-to-geek-articles-of-2012

 

  

Nettsted med info som kan hjelpe deg med å fikse ting

 

Ja, her et nettsted det kan være nyttig å se noe på når du skal reparere noe,  eller når du ønsker å finne ut mer om hvordan ting er satt sammen. 

 

https://www.ifixit.com

 

Det kaller seg "The free repair guide for everything written by everyone". Ved å klikke på "Find a Repair Guide", kommer en til reparasjonsveiledninger for en lang rekke aktuelle utstyrstyper, PC, MAC, Phone, iPhone, iPad, iPod, Camera og mye annet, ja til og med biler. En kan finne videoer med inngående beskrivelse av det helt nyeste på markedet. 

 

Det var en slik video fra et nettsted med imponerende innhold jeg ramlet over ved å se på en artikkel på norske MacWorld om hvordan en kan åpne og komme til det innvendige i en iPhone : "Slik er iPhone 6+ innvendig. iFixit viser som sedvanlig innmaten, trinn for trinn." :

 

http://www.idg.no/macworld/article291769.ece?nl=1

 

 

Prisjakt

 

Interessert i å få kjøpt ting billigst mulig ? Her et par norske nettsteder en kan bruke med godt utbytte for prissammenligning :

 

http://www.prisjakt.no

 

http://www.kelkoo.no 

 

Lykke til i jakten på lave priser !

 

 

----------*******--------

 

PC-info er dermed presentert.

Vil sette stor pris på mulige kommentarer, synspunkter, feilmeldinger,

gjerne tips om noe som kunne vært tilføyd av bra programvare

fra deg som har vært innom PC-info.

 

Arne Hvidsten

epost@arnehv.net

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

08.08 | 23:25

Savner informasjon om passord-huskere i siste PC-gull. Bruker selv LastPass.com i stor utstrekning og anbefaler alle å gjøre det samme !

...
31.03 | 20:15
Min forside har mottatt 16
04.08 | 21:24
Du liker denne siden