Litt viten om mikroteknologi

 

Her finner du tilgang til et kompendium som undertegnede skrev og holdt kursvirksomhet med i 1980-1981. Det har tittel :

 

Grunnlag i Mikroprosessorer og Mikrodatamaskiner.

 

Den tekniske utvikling siden den gang har vært enorm. Alle referanser til datidens maskinvare er bare av historisk interesse, men grunnlaget for det hele har full gyldighet den dag i dag.  Det som da fortsatt måtte kunne interessere, er gjennomgangen av grunnprinsippene og virkemåten for mikroprosessorer og mikrodatamaskiner.

 

Det er henvist til øvelser med en type øvingsutstyr som ikke finnes lenger, men programkode opplegget for disse øvingene i maskinkode og assemblykode kan være informativt og lærerikt.  Det er koding for en type 8 bit mikroprosessor som fikk status som industristandard i sin tid, Intel 8080, og som var i markedet fra 1974 til 1990.

 

Etterfølgerne 8086/8088 ble lansert i 1978/79 og var innledningen til den lange serien som skulle komme av såkalte x86-prosessorer som fortsatt dominerer PCmarkedet, ja helt til dagens Intel Core i3/i5/i7. 8088 ble valgt til IBMs første PC. Dette er 16 bit utgaver, dvs. de har 16 bit databuss og 16 bit operasjoner. Dette har så senere utviklet seg videre til 32 bit og 64 bit utgaver. 

 

Er da 8-bit komponent systemet i dette kompendiet nå ganske uinteressant ? Langt ifra. Forstår du hvordan ting fungerer der, forstår du det aller meste, ja hvordan alt av mikrodatamaskiner i prinsippet opererer på bitnivå.

 

Manuset fra våren 1981 gjengis i sin originale form skrevet på gammeldags mekanisk skrivemaskin. Ingen PC fantes i heimen den gangen ! Det er på til sammen 292 A4 sider i 4 kapitler med mange tabeller, figurer og andre  illustrasjoner, det hele nå scannet til pdf-filer.

 

 -   Innholdsfortegnelse, forord, m.m., 7 sider

 -   Kapitel 1: Grunnprinsipper, 60 sider

-    Kapitel 2: Mikroprosessorsystemene 8080 og 8085.

                        Oppbygning og virkemåte, 59 sider

-    Kapitel 3: Programmering av mikroprosessorer, 8080/8085, 90 sider

-    Kapitel 4: Praktiske øvinger og oppgaver med løsninger, 76 sider

 

Forhåpentligvis kan noe av dette fortsatt ha en viss interesse. Kapitel 1 skulle det være ukomplisert å få noe ut av, mens resten kan det vel ta et par kvelder å få noe tak på. 

 

Forslag til et første studium av innholdet  i kapitlene 2 og 3 :

Hva som kan interessere mest, vil sikkert variere med om du er orientert mest mot hardware eller software. Da se henholdsvis kapitel 2 eller 3. For at en mikroprosessor skal ha noen nyttig funksjon, må den ha et program å utføre.  Da har det noe for seg først å ta en titt på små enkle programmer på maskinkodenivå i kapitel 3. Det bør gir deg en ide om programmerings-mekanismene og instruksjonstyper på bit-nivå.

 

Denne programmeringen er direkte knyttet opp mot de kretstekniske elementene i mikroprosessoren, og når det i programvaren refereres til registerbetegnelser som B,C,D,E,H,L,PC,SP, databuss, adressebuss osv.,er det nødvendig å studere de 12 første sidene i kapitel 2 for å forstå sammenhengen.

 

Så kan du utvide din viten ved å fortsette med å se på mer avansert programmering i kapitel 3. Vel, dette håper jeg gir en rimelig grei start på ditt studium av hva som foregår og hvorledes i en mikroprosessor.

 

Det er mange, mange sider i dette kompendiet som du bare kan hoppe over, alt etter side 12 i kapitel 2 f.eks. som dreier seg om komponenter som ikke er aktuelle lenger. Det er mekanismene for lav-nivå programmering i kapitel 3 jeg håper dette opuset kan få opplyst noe om. Det er noe som ligger godt skjult når det aller meste av dagens praktiske programmering utføres med et høynivåspråk som kompileres til maskinkode på automatisk måte. Det gir nesten aldri optimal maskinkode, og tidskritiske forløp programmeres fortsatt i assemblykode som er en enklere måte å se maskinkode på. Selv opplever jeg det som veldig artig å forstå hvordan tingene faktisk foregår "bit for bit" i det indre i en mikroprosessor.

 

Se også litt på kapitel 4 der en rekke øvinger er gjennomgått. Dette var opprinnelig knyttet opp mot knappetrykking på et øvingsutstyr fra Hewlett Packard, "Microprocessor Lab" type 5036A, men selv uten dette vil jeg mene at du kan få en utvidet forståelse av mange nyttige mekanismer  i dette kapitlet.

 

35 år har nå gått siden dette kompendiet ble skrevet og brukt. Fortsatt er mestedelen av det skrevne relevant viten direkte knyttet til dagens teknologi på området. Ideen er da å få det "luftet" litt ved å legge det ut tilgjengelig for enhver som måtte være interessert i temaet, og ikke at det bare skal bli liggendes bortlagt i en skuff uten noen tenkelig nytteverdi.

 

Her er linker til Dropbox utleggelsen. Merk : Det tar noen sekunder å få filene åpnet for påsyn av innholdet, - selv om det er forholdsvis små filstørrelser, - den største på bare 2,6 MB.  For omformingen til pdf filer har jeg hatt stor nytte av en utmerket programvare : ABBYY FineReader. Lekende lett og rask "prosessering" som også har tatt vare på alt av illustrasjoner helt optimalt. 

 

Grunnlag i mikroprosessorer og mikrodatamaskiner

 

Forside-innholdsfortegnelse-forord:   https://db.tt/2iEmhfNH

 

Kapitel 1 : https://db.tt/MH35cTeo

 

Kapitel 2 : https://db.tt/SZKus4gR

 

Kapitel 3 : https://db.tt/FVBMd4dr

 

Kapitel 4 : https://db.tt/R6y2ri0N

 

1.januar 2015

Arne Hvidsten

epost@arnehv.net

 

Nyeste kommentarer

08.08 | 23:25

Savner informasjon om passord-huskere i siste PC-gull. Bruker selv LastPass.com i stor utstrekning og anbefaler alle å gjøre det samme !

...
31.03 | 20:15
Min forside har mottatt 16
04.08 | 21:24